Bonitetane i skogen har blitt 40% betre
19. oktober 2017
Arthur Buchardt
SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!
19. oktober 2017

Testet positivt på skrantesjuke

Dermed er det registrert skrantesjuke hos sju villrein i Nordfjella de siste to åra. Det er også nå registrert tilsammen tre tilfelle av skrantesjuke på elg, to i Selbu og nå ett i Lierne.

I Nordfjella pågår det nå en kontrollert nedskyting av hele villreinstammen, og målet er å er ta ut hele villreinstammen på 2200 dyr og over tid erstatte den med en ny stamme.

Elgku i Lierne

Karen Johanne Baalsrud er direktør for planter og dyr i Mattilsynet. Til NRK sier hun at Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som skjøt elgkua ved Lierne.

Slakteskrotten og slakterester som lå igjen på fellingsstedet er tatt vare på av Mattilsynet og blir sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.