Bekrefter ulvehybrider i Sverige
19. oktober 2017
Testet positivt på skrantesjuke
19. oktober 2017

Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

Det ser ut til aÌ vere semje om at høgdeveksten paÌ gran dei siste aÌ ra har vore betre enn venta ut fraÌ Boniteten, men det er faÌ paÌ standar om naÌ r denne auka veksten starta. Mine beregninger viser at overhøgdeveksten har vore omlag 40 prosent betre enn venta de siste 15 aÌ rene.

BJØRN TVEITE, NIBIO