Med skog på tanken
18. februar 2020
Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt för Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av FSC
18. februar 2020

Store deler av dagens næringsliv er under angrep fra de rødgrønne

 
 
Høyre vil fortsette med en balansert klimapolitikk, sørge for fortsatt vekst, føre en forutsigbar skattepolitikk samt hegne om EØS-avtalen. Høyre er det tydelige og troverdige næringspartiet.
 Bedrifter skaper arbeidsplasser over hele landet, og bidrar med store inntekter både til den enkelte og samfunnet. De nye arbeidsplassene må komme i privat næringsliv. Norge har allerede vunnet VM i offentlig sektor. Og hurra for alle dem, i skolene, i politiet, i helsevesenet, i Forsvaret – ja alle de som holder det offentlige Norge i gang. Men, vi må skape først, deretter dele.

 

Ditt og mitt arbeid er nasjonalformuen vår Selv om vi er rike på olje, er det arbeidskraften i Norge som er grunnlaget for velferden vår. Hvis alle jobber 3,5 timer mindre i uken tilsvarer verditapet et helt oljefond. Hvert år. Vi må styrke kompetanse, forskning og innovasjon, og legge til rette for at næringslivet klarer å omstille seg. «Skottene» mellom næringsliv og akademia må fjernes. Skatteregimet må være forutsigbart, og vi må fortsette å forenkle, i stedet for å fokusere på vekst og innovasjon, må eiere og ledere fortsatt bruke tiden på byråkrati og regelverk.

 

Skatte- og avgiftssystemet er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivets omstillingsevne. Skatten på arbeidende kapital må avvikles. For mange mindre bedrifter kan lavere kapitaltilgang bety at investeringer forkastes. Skatte- og avgiftsnivået må følge internasjonal utvikling. Høyre vil gi næringslivet konkurranse på like vilkår.

 

Unike muligheter i Vestfold og Telemark Politikere skal ikke plukke vinnernæringer, men jeg ønsker å fremheve en av de viktigste næringene i Vestfold og Telemark, reiselivsnæringen som sysselsetter 9000 arbeidstakere. Næringen er også veien inn i arbeidslivet for mange og en av de viktigste inkluderingsarenaene vi har.

 

Reiseliv omfatter hoteller og overnatting, restauranter og spisesteder, så vel som kulturtilbud, opplevelser og attraksjoner. Næringen er på denne måten med på å skape gode samfunn, også for lokalbefolkningen. Reiseliv er distriktspolitikk på sitt beste. Vestfold og Telemark har alle forutsetninger for å bli en av Norges viktigste reiselivsregioner. Verdenskjente merkevarer er Telemark og vikinghistorien. Verdensarvområder og nasjonalparker til havs og til fjells kombinert med god infrastruktur for gir store muligheter. Regionen er et Norge i miniatyr fra fjell til fjord.

 

Vi har også flere unike miljøer i regionen, f.eks. miljøet rundt Horten som er verdensledende innenfor sitt felt. (Vingmed, Norspace og Kongsberg Maritime, Medistim). I tillegg har Institutt for mikrosystemer ved USN tatt på seg en nasjonal rolle innenfor ultralydteknologi og bygd opp moderne laboratorier med stor ekspertise. Slike miljøer kan danne grunnlag for å etablere senter for forskning og produksjon. Dette konkrete eksempelet vil kunne utvikle piezoelektriske komponenter ved campus Vestfold og slik bli et verdensledende kunnskap- og produksjonssenter.

 

Kinderegget – vekst, velstand og utslippskutt samtidig Siden 1990 har vi blitt en million flere nordmenn og vi har hatt en enorm velstandsvekst. Samtidig har vi nesten halvert utslippene. Det viser at vi kan ha vekst og nå klimamål uten å gjøre hverdagen vår vanskeligere. Næringspolitikken må også fremover integreres med klimapolitikken.

 

Norge har gode forutsetninger for å levere globale løsninger. Rødgrønn politikk vil være en torpedo inn i norsk næringsliv, med økte skatter og kutt i vekst. Høyre vil sørge for økt vekst, og kutt i utslipp.

 

Kilde: Gjengangeren