AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier ASA
28. februar 2020
Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.
3. mars 2020

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Begrunnelse

 

3. februar 2011 søkte Norges Buejegerforbund om å starte et prøveprosjekt for jakt med pil og bue. I januar 2012 ga Direktoratet for naturforvaltning (DN) følgende anbefaling:

 

«Etter at søknaden har vært vurdert intern i DN og vært ute på en landsomfattende høring, anbefaler direktoratet overfor Miljøverndepartementet at det startes et 3-årig prøveprosjekt hvor pil og bue benyttes som jaktvåpen.»

 

I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden. Begrunnelsen var fra Mattilsynets side at det ikke har vært mulig å framskaffe vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.

 

I mai 2019 søkte Norges Buejegerforbund, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt. Søkerne og støttespillerne søker om buejakt for at rettighetshavere til jakt og jegere skal få samme muligheter som i våre naboland.

 

Jakt med pil og bue fordrer en lovendring i viltloven § 20, som stadfester at «Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.»

 

 

AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier ASA
28. februar 2020
Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.
3. mars 2020

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Begrunnelse

3. februar 2011 søkte Norges Buejegerforbund om å starte et prøveprosjekt for jakt med pil og bue. I januar 2012 ga Direktoratet for naturforvaltning (DN) følgende anbefaling:

«Etter at søknaden har vært vurdert intern i DN og vært ute på en landsomfattende høring, anbefaler direktoratet overfor Miljøverndepartementet at det startes et 3-årig prøveprosjekt hvor pil og bue benyttes som jaktvåpen.»

I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden. Begrunnelsen var fra Mattilsynets side at det ikke har vært mulig å framskaffe vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.

I mai 2019 søkte Norges Buejegerforbund, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt. Søkerne og støttespillerne søker om buejakt for at rettighetshavere til jakt og jegere skal få samme muligheter som i våre naboland.

Jakt med pil og bue fordrer en lovendring i viltloven § 20, som stadfester at «Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.»

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om StortingetStortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo postmottak@stortinget.no

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Mona Mortensen Krane

Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no

English

Nettbaserte læringsressurser

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvernerklæring – Stortinget

Facebook

Twitter

Instagram

Flickr

RSS

Kalender