Mange interessante foredrag på SKOGFORUM
7. november 2017
Ny Norske Skog-utsettelse
8. november 2017

Mjøstårnet: Ekstreme krav til nøyaktighet

Byggingen av Mjøstårnet går godt og er som planlagt i rute.

Vi jobber nå med byggetrinn to av fem. Det vil si at vi har kommet 33 meter i været. Det er lagt gulv i fire etasjer og de fire neste begynner nå. Disse etasjene er ferdig i slutten av november. Deretter tar vi en liten pause i tårnet. Da skal Ringsaker Vegg- og Takelementer AS montere vegger nedenfra og opp til 7. etasje. Det betyr at innvendig arbeid kan påbegynnes i disse syv etasjene når veggene er på plass, sier Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre.

Komplisert affære

Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære. Abrahamsen sier at det blant annet er komplekst å jobbe i høyden.

Montasjen gjøres uten utvendig stillas. Det betyr at det jobbes med kraner og suppleres med lifter. Entreprenøren HENT har bare EN stor kran og bruken av den må deles mellom de ulike fagene som jobber på byggeplass. Akkurat nå har montering av trekonstruksjonene prioritet. Dette er en monsterkran og den er svært dyr i bruk. Riktig disponering og bruk av krana er derfor essensielt både for framdrift og kostnadskontroll i prosjektet, sier Abrahamsen.

Utfordrende vær og vind

Han forklarer at vær og vind i et slikt prosjekt også er en utfordring.

Våre konstruksjoner tåler fuktighet godt og det er ikke nytt. Imidlertid skal vi som sagt i gang med å tette etasjene opp til plan åtte for å begrense fuktighet nedover i bygget. Når Ringsaker Vegg- og Takelementer starter med veggene, begynner vi på svømmehallen som skal bygges ved siden av tårnet, sier Abrahamsen.

Ekstreme krav til nøyaktighet

Å bygge Mjøstårnet er presisjonsarbeid på svært høyt nivå fra produksjon av limtre, bearbeiding, transport til heising og montering på byggeplass.

Normalt blir konstruksjonene prøvemontert i en hall for så å bli demontert og transportert til byggeplass. Det skjer ikke her. Konstruksjonene går direkte til byggeplass fra bearbeiding for montering. Det stilles derfor ekstreme krav til nøyaktighet og kvalitetssikring gjennom hele prosessen. Det kan ikke være en millimeter feil, forklarer Abrahamsen.

Han kan fortelle at én limtrebjelke i Mjøstårnet måtte tas ned og produseres på nytt.

Det er alltid en viss risiko for at det må gjøres. Uansett er denne montasjemetoden mer gunstig både for oss og for de andre involverte i prosjektet siden vi på denne måten sikrer kjappere byggetid, sier Abrahamsen.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.