Alarm om skrantesjuke på hjortevilt
7. november 2017
Mjøstårnet: Ekstreme krav til nøyaktighet
8. november 2017

Mange interessante foredrag på SKOGFORUM

Yngve Holth NORSKOG

SKOGFORUM på Honne ble avviklet forrige uke, og et 20-talls foredrag ble holdt. Diskusjonene var mange, både i salen og i pausene. Her kan du se noen av foredragene som ble holdt:

Norwegian Wood Cluster: NWC Engebret Dæhlin

Hunton Arne Jebsen: Hunton

Nordisk MassivTre Lars Atterfors: Nordisk Massivtre

Yngve S. Andreassen, Jernabanesatsing: Yngve S Andreassen

SKOGBRAND, Per Asbjørn Flugstad: Skogbrand

NSF, Dag Skjølaas: Dag Skjølaas

Halvor W. Egeberg: Halvor W Egeberg

Generasjonsskifte, Yngve Holth: Yngve Holth

Foryngelse, Ellen Finne: Ellen Finne foryngelse

Ungskogpleie, Even Bergseng: Even Bergseng ungskogpleie

Skogkulturøkonomi, Erling Bergseng: Erling Bergsaker

Joar Stensløkken:Joar Stensløkken

TECH4EFFECT, Jakob Sandven:TECH4EFFECT

Ole Bertil Reistad: Ole Bertil Reistad

Bjørn Lauritzen: Bjørn Lauritzen

Simo Jaakkola :Simo Jaakkola

Ingvild Nystuen:Ingvild Nystuen