Høring Nasjonal transportplan juni 2020
23. juni 2020
NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven
24. juni 2020

Landbrukseiendom i dødsbo

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov på høring. Forslaget inneholder regler om hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

 

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

 

I 2018 var det ca. 4.000 eiendommer som lå i et dødsbo, og en del av disse eiendommene hadde da ligget i dødsbo i mer enn ti år. Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at investeringer i bygninger og drift uteblir. Dette kan føre til problemer for omkringliggende aktive eiendommer hvor eierne er avhengige av fellesløsninger for å utvikle og drive eiendommene sine og det kan også få følger for driveplikten etter jordloven og boplikten etter konsesjonsloven.

 

Frist for å sende inn høringssvar er 7.september 2020.

Høring Nasjonal transportplan juni 2020
23. juni 2020
NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven
24. juni 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov på høring. Forslaget inneholder regler om hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

I 2018 var det ca. 4.000 eiendommer som lå i et dødsbo, og en del av disse eiendommene hadde da ligget i dødsbo i mer enn ti år. Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at investeringer i bygninger og drift uteblir. Dette kan føre til problemer for omkringliggende aktive eiendommer hvor eierne er avhengige av fellesløsninger for å utvikle og drive eiendommene sine og det kan også få følger for driveplikten etter jordloven og boplikten etter konsesjonsloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2020. Svarene sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.