Svar på skriftleg spørsmål om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal
5. desember 2017
Vil raskt ut i jobb i skogen
6. desember 2017

Konkurrenskraftig svensk sågverksindustri

Efterfrågan på trä förväntas öka i Storbritannien och Nordafrika, marknader där svensk sågverksindustri i dag har starkast ställning internationellt, enligt studien gjord av det globala konsultföretaget McKinsey som presenterades under Trämarknaden.

Läs också: Optimism inom svensk träindustri

– Den svenska sågverksindustrin är konkurrenskraftig och det finns en framtidstro i branschen. En tekniskt bra produkt i kombination med träets fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv ger Sverige goda möjligheter att utveckla sin roll på den globala trämarknaden, säger Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

Sverige tar även mark inom den marknad där Ryssland och Kanada i dag dominerar – den asiatiska och amerikanska marknaden. En konkurrensfördel som lyfts fram är de relativt låga produktionskostnaderna, men avstånden till de övriga marknaderna hålls som en nackdel.

– Sveriges avstånd till marknaderna och valutaeffekter är svåra att påverka. Genom produktutveckling kan vi dock öka träets förädlingsvärde och på så vis kompensera de höga råvarukostnaderna. En ökad konsolidering av sågverksindustrin kommer också att vara nödvändig för att öka produktiviteten och konkurrenskraften, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.