Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme
31. januar 2018
Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende!
31. januar 2018

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

Spikerplate- konstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård.

De senere årene har det blitt oppført en mengde store byggeprosjekter i tre, blant annet skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Prosjektene benytter i hovedsak ulike typer trebaserte industrialiserte konsepter. – Disse har en viktig posisjon i fremtidens byggeri.

TEKST: AASM. BUNKHOLT, TREFOKUS AS FOTO: TAKSTOLFORENINGEN

Det mener Arnold Sagen som presenterte spikerplatebaserte løsninger og konsepter på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte. Sagen har lang erfaring knyttet til industrielt trebyggeri og arbeider med dette hos Jatak, som er en av de største aktørene i dette markedet. – Trebaserte konstruksjoner håndterer de este aktuelle spennvidder, og har nødvending styrke, stivhet og bæreevne i de fleste aktuelle byggtyper. Dette vil selvsagt være prosjektavhengig og i enkelte prosjekter vil kombinasjoner med andre materialer/produkter være hensiktsmessig og mest effektivt, sier han.