Tvil om effekten av myrforbud
11. oktober 2017
Norsk hannulv skutt i Stockholm
11. oktober 2017

– Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

Ombudstvedt representerer de pantsikrede kreditorene, som har gitt sin tilslutning til det ferske forslaget fra styreleder Christen Sveaas.

Men det er usikkerhet om de usikrede kreditorene, eller juniorkreditorene, vil gi tommel opp.

Siden forrige løsningsforslag ble lagt frem 18. september, har partene forhandlet og fristen for en enighet blitt skjøvet på gang på gang.

– Det har vært diskusjoner mellom juniorkreditorer og seniorkreditorer som selskapet har ført. Dette forslaget er, sett fra juniorenes ståsted, forhåpentligvis noe forbedret, sier Ombudstvedt til E24.

– Det er et forsøk på å komme til enighet for at det skal være minst mulig forstyrrelser for driftssituasjonen i selskapet. Gjennom de siste dagene har man fått indikasjoner om at deler av disse juniorkreditorene støtter forslaget. Så blir det interessant å se om det også får støtte fra dem som ikke har sagt noe, sier han.

– Ikke flere tilbud

For de pantsikrede kreditorene, seniorkreditorene, som Ombudstvedt representerer, er forslaget noe dårligere enn det som ble lagt på bordet for en knapp måned siden.

Som i det første forslaget fra styret innebærer forslaget at usikret gjeld på 500 millioner euro blir omgjort til aksjer. Men i det nye forslaget blir de pantsikrede kreditorene sittende igjen med 91 prosent, mot 94 prosent i det opprinnelige forslaget.

Styret foreslår videre en fortrinnsrettsemisjon på 500 millioner kroner, fordelt 300/200 på henholdsvis usikrede obligasjonseiere og eksisterende aksjonærer.

– Dere går med på et forslag som for deres del er dårligere enn det forrige. Hvorfor det?

– Vi har valgt det nettopp for å unngå forstyrrelser rundt driften. Men godtas ikke dette er man ikke fremmed for å tiltre pantet sitt. For selskapet og driften vil det imidlertid være fordel om man får en omforent avtale, sier Ombudstvedt.

Han forventer og håper at man nå skal komme i mål med en avtale.

– Hvis dette ikke går igjennom nå, er det ikke flere tilbud, sier den tidligere konsernsjefen.

– Det har vi vel hørt før?

– Det kan du si, men det er klart at vi her er opptatt av at tiden har gått. Fra seniorhold har vi forsøkt å være konstruktive. Det er negativt at det har gått så mye tid. Oppfatningen nå er at enhver dag og uke som går uten en løsning, er negativt for selskapet.

Kan gå konkurs

I børsmeldingen understreker styreleder Christen Sveaas at aksjonærene og de usikrede obligasjonseierne kommer bedre ut i dette forslaget enn det forrige.

– Selv om det nye forslaget vil medføre betydelige tap for obligasjonseierne og utvanning av aksjonærene, vil alle andre alternativ være dårligere for de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene. Om rekapitaliseringsforslaget vedtas, vil det gi en solid plattform for våre syv forretningsenheter fremover, sier Sveaas.

Dersom det ikke blir en enighet nå, er det sannsynlig at styrene i Norske Skogindustrier og enkelte datterselskaper kommer til å begjære selskapene konkurs, skriver selskapet.

I så fall vil de pantsikrede kreditorene tiltre sitt pant og overta eierskapet til datterselskapet Norske Skog AS som eier konsernets syv papirfabrikker.

Fristen for en enighet er satt til klokken 17 torsdag 19. oktober.

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Les mer om våre regler her. Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24