Stortinget kan stanse regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten
14. november 2017
Bønder, jegere og skogeiere vil hjelpe staten i ulverettssak mot WWF
14. november 2017

Gode ideer kjenner ingen grenser

DelEmneord til denne artikkelen

Forskning og innovasjon utgjør løsningen på mange av de store utfordringene Europa står overfor i dag. Klimakrisen, en aldrende befolkning og økende konkurranse fra fremadstormende økonomier er aktuelle problemstillinger både i Norge og Den europeiske union. Vi mener at slike grensekryssende utfordringer best løses i fellesskap, og gjennom EU-programmet Horisont 2020 bringer vi de smarteste hodene sammen.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på over 700 milliarder kroner for perioden 2014-2020. Dette er en felles investering i vår fremtid, og programmet er et av Unionens viktigste verktøy for å skape smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa.

Over 280 milliarder kroner skal fortsatt deles ut, og i slutten av oktober presenterte Europakommisjonen sine prioriteringer for de siste tre årene av Horisont 2020. Programmet skal rettes mot å løse dagens store samfunnsutfordringer og vil fokusere på fem hovedområder; ren energi, klima, sikkerhet, migrasjon og digitalisering av europeisk industri og tjenester.

Kommisjonen ønsker også å styrke det internasjonale forskningssamarbeidet på temaspesifikke områder med forskningsinstitusjoner og privat næringsliv verden over og har opprettet 30 flaggskipsinitiativ i dette øyemed.

En annen viktig målsetting med Horisont 2020 er å stimulere til nye forskningsgjennombrudd og banebrytende innovasjon som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og markeder. Derfor investerer Europakommisjonen over 25 milliarder kroner i oppstarten til Det europeiske innovasjonsråd. Rådet skal bidra med støtte til innovatører, oppstartsbedrifter og selskaper med nyskapende ideer som kan oppskaleres internasjonalt, og vil på denne måten fungere som et springbrett for europeiske innovatører til å bli verdensledende innenfor sitt fagfelt.

I Horisont 2020 ligger det store muligheter for små og store norske bedrifter, universiteter og høyskoler, samt offentlig sektor. Norge er et fullverdig medlem av programmet takket være EØS-avtalen, og en ettertraktet samarbeidspartner for europeiske aktører.

Siden 2014 har over 700 prosjekter med norsk deltakelse mottatt mer enn 4,6 milliarder kroner, og vi ser at det er i tradisjonelle norske sektorer at Norge gjør det best. Fire av de ti største norske prosjektene finner vi innenfor energiprogrammet av Horisont 2020, men Norge har likevel hentet størsteparten av midlene fra programmet for mat, hav og bioøkonomi.

Vi mener at slike grensekryssende utfordringer best løses i fellesskap.

Mange av disse prosjektene bidrar til nyskapende løsninger på aktuelle problemer innenfor både jord- og skogbrukssektoren.

Et godt eksempel er prosjektet OnTrack som koordineres av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på Ås. OnTrack er et samarbeid mellom forskere og næringslivsaktører fra Norge, Finland, Italia, Sverige, Latvia og Tyskland. Sammen har de utviklet en skogbruksmaskin på gummibelter som både gir mindre skader på bløt mark og reduserer vibrasjonene i førerhuset. Behovet for slike skånsomme maskiner er stort; både i Norge hvor vi har fått mildere vintre og skogsdrift året rundt og lenger sør i Europa hvor dette har vært en viktig problemstilling i lang tid.

Dette prosjektet viser at ved å samarbeide på tvers av landegrenser og bransjer kan man utvikle nye løsninger på felles problemer. Dette er viktig for å skape nye arbeidsplasser og bærekraftige næringer i både europeiske storbyer og i distriktene.

Jeg vil derfor oppfordre alle som har en god idé til å henvende seg til de nasjonale kontaktpunktene for Horisont 2020, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, for å få mer informasjon om hvordan man kan ta del i programmet.

Les flere EU-tanker her.

Emneord til denne artikkelenDel