Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt
14. november 2017
Gode ideer kjenner ingen grenser
14. november 2017

Stortinget kan stanse regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten

Forslaget i statsbudsjettet om å fjerne skatt på verk og bruk – den såkalte maskinskatten – har ikke umiddelbart noe flertall på Stortinget. Ap og KrF sier nei, mens Senterpartiet sier «nja og tja», men med klar støtte til kommunenes krav om å nedsette et lovutvalg.

– Vi ser at det er noen svakheter med dagens system, men vi er for et lovutvalg. For regjeringens forslag er ikke godt nok gjennomtenkt, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB mens den ene ordføreren etter den andre advarte om konsekvensene av milliontap og svekkede tjenester dersom de nye reglene innføres.

1,2 milliarder kroner

Ifølge ordføreraksjonen vil kommunene som berøres samlet tape 1,2 milliarder kroner i inntekter dersom maskinskatten fjernes. Kortversjonen av de mange appellene utenfor Stortinget onsdag kveld er at dette er penger som i dag går til sykehjemsplasser og lærerstillinger – som med regjeringens forslag vil bli værende i store konsern med milliardoverskudd og ofte havne ut av landet.

– Maskinskatten er der i dag fordi store bedrifter opptar mye verdifullt areal i kommunene. Mange industrikommuner melder om milliontap i inntekter med de nye reglene, sier ordfører Astrid Aarhus Byrkenes (KrF) i Lindås kommune til NTB.

Ikke budsjettsak

Regjeringens forslag er å fase ut skatten over en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene.

– Derfor hører ikke denne saken hjemme i behandlingen av statsbudsjettet, og dermed er det heller ikke flertall for forslaget i Stortinget, sa Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Trond Giske til de frammøtte ordførerne.

Giske oppsummerte demonstrasjonen slik:

– Dere er ikke den største demonstrasjonen vi har hatt her på plenen foran Stortinget. Noe sikkerhetsoppbud er det heller ikke snakk om. Men om alle de menneskene dere representerer hadde vært her, da ville det vært den største demonstrasjonen noensinne, sa Ap-nestlederen til applaus fra den tverrpolitiske forsamlingen.

Tydelige i forhandlingene

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad hadde også tatt turen ut på plenen.

– Vi har vært tydelige i de pågående budsjettforhandlingene på at KrF ikke støtter forslaget om å fjerne maskinskatten, sier han til NTB.

Ordførerne ber nå om at det opprettes et lovutvalg.

– Loven vi har i dag er moden for forbedringer. Vi vil gjerne være med på å få på plass en ny og mer framtidsrettet lov, sier Byrknes.

Kritiserer skatten

Kritikerne av den såkalte maskinskatten, deriblant LO og NHO mener imidlertid at maskinskatten både er kaotisk og at den setter norske arbeidsplasser i fare.

– For det første er det feil at dette ikke er utredet. Poenget er at vi ønsker å betale skatt både på eiendom og bygninger, men skatt på maskiner er vanskelig av flere grunner, blant annet er det vanskelig å taksere, sier lederen i NHOs største forbund, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Han fulgte ordførerdemonstrasjonen fra siden – og sukket tungt:

– Alt dette vil bli tatt igjen dersom de innfører samme eiendomsskatt på annet næringsliv. Det blir meningsløst at den mest konkurranseutsatte delen av næringen skal betale skatt som resten av skjermet næring slipper, sier han.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund viser til at handelsbalansen for Fastlands-Norge går over 200 milliarder i underskudd.

– Venstre har i budsjettforhandlingene tatt til orde for å kompensere kommunene og avgrense endringene noe. Det danner et godt utgangspunkt for å finne en balansert løsning, mener Lahnstein.

(©NTB)

Les også: