16. mai 2023

Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH

Enstemmig dom i Høyesterett om felling av Letjenna-flokken. Dommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen.
3. februar 2023

Erfaringer med de fremforhandlede standardavtalene så langt

De fremforhandlede standardavtalene for nettstasjon, jordkabel og luftledningsanlegg har nå vært tilgjengelig for bruk i nye prosjekter i ett år.
24. januar 2023

Et helhetlig skattesystem NOU 2022:20

Utvalgets skatteforslag er omfattende. I det følgende vil vi konsentrere oss om det vi mener er de viktigste momentene for grunneiere og skogeiere å være bevisst på. Høringsfristen er 15. april. NORSKOG vil inngi høringssvar i god tid før dette slik at interesserte kan levere inn sine innspill med inspirasjon fra oss. 
24. januar 2023

NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning

Styret i NORSKOG har besluttet å erklære partshjelp til støtte for Arctic Mineral Resources i ankesak for Høyesterett.
26. oktober 2022

NORSKOG styrker sitt næringspolitiske arbeid

Kristine Jacobsen er ny næringspolitisk rådgiver i NORSKOG.