Statsråd hedrer skogfagsstudenter
29. november 2022
Ved hjelp av fotosyntesen binder den norske skogen rundt 24 millioner tonn CO2 hvert år
Nei, det er ikke nettoutslipp fra norsk skog!
2. desember 2022

SV reverserer kuttet til frivillig skogvern

Foreslått kutt i frivillig skogvern reverseres med 224 millioner kroner.

Siden Regjeringen la fram forslag til Statsbudsjett den 6. oktober har det vært en rekke mediesaker omkring det foreslåtte kuttet på 235 millioner kroner til frivillig skogvern.

 

Regjeringspartiene og SV har i flere dager sittet i forhandlinger om Statsbudsjett for 2023. På kveldens pressekonferanse kom det fram at potten til frivillig skogvern økes. Ifølge kilder fikk SV reforhandlet budsjettposten opp med 224 millioner kroner. Det vil si at budsjettet for 2023 er 424 millioner kroner.

 

NORSKOG har jobbet aktivt næringspolitisk for å reversere dette kuttet, slik at grunneiere som har inngått avtale med staten om vern får utbetalt erstatning.

 

Vi er glade for at det foreslåtte kuttet så godt som reverseres, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.