Ta næringslivet på alvor
29. februar 2016
Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes
2. mars 2016

Skog som virksomhet – retningslinjene har kommet!

I dag kom reglene fra Skattedirektoratet som definerer hvilke skogeiendommer som omfattes av virksomhetsbegrepet. NORSKOG har fått medhold i de fleste av sine kjernepunkter. - Jeg er fornøyd med at begrepene som brukes for verdsetting av skogformue legges til grunn for nyttbar tilvekst, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

– Jeg er allikevel spent på hvordan Skatteetaten vil praktisere det noe uklare skillet mellom hva som regnes som virksomhet og ikke, sier Løvenskiold.

Her kan du lese Skattedirektoratets retningslinjer 

Kontaktperson. benthe.lovenskiold@norskog.dev.indexportal.no