Strengere foryngelseskrav i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette mener NORSKOG.
12. oktober 2022
«скачать Приложение Онлайн Казино Пин Ап с Официального Сайт
14. oktober 2022

Regjeringens nye «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog – hvor spiselig er den?

At regjeringen hever fanen høyt i arbeidet for å bedre den økologiske tilstanden i skog, samtidig som det kuttes drastisk i potten til frivillig vern, er rett og slett merkelig. Det er bra at regjeringen har ambisjoner, men de bør prioritere tid- og pengebruken til å gjøre opp regningen for miljøtiltak og vern fremfor å starte nye prosjekter, hvor vi ikke vil se resultatet før om lenge.

 

For øvrig er det ganske enkelt å finne tiltak for å bedre den økologiske tilstanden: I dag måles økologisk tilstand opp mot en tenkt naturlig tilstand og dit kommer man enklest ved å legge ned skogbruket. Og dermed også all industri basert på trevirke (papirfabrikker, sagbruk, sponplatefabrikker), all oppvarming med bioenergi, all bygging av trehus osv. Tenk litt på det, mens du drikker kaffe på den nye verandaen din av tre.

 

Selv om skognæringen ble spart for de største kuttene i statsbudsjettet (med unntak av vern og infrastruktur), har ikke skognæringen blitt tildelt noen store summer heller. Vi ser heller ikke noe til det grønne industriløftet for skognæringen som regjeringen hauset opp tidligere i år.

 

Når Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet en gang blir enige om den økologiske tilstanden i skogen, og fremmer sine tiltak for å bedre den, blir det spennende å se hvem som skal ta regningen. Det ser ikke ut som om staten er villig til å bruke penger på de som skal forsyne det grønne industriløftet med råvarer, så det blir vel skogeieren som må ta regninga. Siden Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal samarbeide om å «utarbeide et felles kunnskaps­grunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog», kan det godt hende det tar litt tid før alt er klart…