Nye kurs om skogbeskatning april 2018
1. mars 2018
Frykter Elvestuen vil snikøke EU-krav i skogbruk
5. mars 2018

Kjetting-Jan har inngått storkontrakt

Husker du Kjetting-Jan som måtte betale formuesskatt av kjettinglageret hans? Nå har han solgt kjetting til Mexico og kan komme til å tjene gode penger på dette. Dette illustrerer NORSKOGs poeng ved formuesskatten: Det å skattlegge en bedrift når den ikke tjener penger og derved redusere bedriftens mulighet til omstilling og investering, er en lite egnet beskatning. Norge er avhengige av skatteinntekter for å få landet til å gå rundt. Men skattesystemet må innrettes slik at det beskatter reelle overskudd og ikke benyttes til å redusere lønnsomhet.

Når Kjetting-Jan nå selger kjetting, tjener han penger som skal beskattes. Husk at dette er en solskinnshistorie. Kjetting-Jan fikk en veldig kort periode med dårlig lønnsomhet kombinert med formuesskatt. Dersom perioden hadde vært lenger, ville hans mulighet for å igjen tjene penger vært vesentlig redusert på grunn av formuesskatten.

I likhet med resten av norsk næringsliv, mener NORSKOG det er viktig at skattesystemet bygger oppunder verdiskaping i stedet for å redusere muligheter. Gratulerer til Kjetting-Jan!

Les mer her: https://e24.no/naeringsliv/skipsfart/kjetting-jan-feirer-mexico-deal/24274464