Ekstra midler til skogplanting!
27. mars 2020
Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien
31. mars 2020

Ber turfolk droppe båltenning

VIL UT I SKOG OG MARK: Forbudet mot å reise på hytta kan føre til at ekstra mange velger dagsturer i påsken. Husk å bruke godt brannvett, råder fagfolk. (Foto: Colourbox)

– Forbudet mot å reise på hytta vil i år trolig føre til at veldig mange legger ut på dagsturer i skog og mark isteden. I den unntakstilstanden landet vårt befinner seg, er det viktig at alle som bruker naturen har et bevisst forhold til brannrisiko, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

 

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og er sterkt engasjert i forebyggende innsats.

 

– Det er flott at folk vil ut i marka. Samtidig vet vi at ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Ekstra mange turgåere kombinert med at det mange steder er tidlig vår og snøbart, vil gi høyere risiko enn normalt denne påsken. Da er det viktig at alle er med og tar ansvar, sier Flugstad.

 

Der vinteren har sluppet taket, mener han alle former for åpen ild bør unngås allerede fra nå av.

 

 

Fraråder båltenning

 

I Norge har vi et generelt bålforbud i skog og annen utmark fra 15. april til 15. september. Forbudet omfatter båltenning, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild. Unntaket fra dette er der brenning åpenbart ikke kan medføre brann, som for eksempel der det ligger snø på bakken.

 

– I år sniker påsken seg foran startdatoen for dette forbudet, men det er all grunn til å rette seg etter de samme reglene allerede nå. Med bakgrunn i værforholdene vi har hatt i vinter, er skogbrannfaren høyere enn normalt flere steder i landet, sier Janne Hovdenakk, avdelingsleder forebyggende i Follo Brannvesen i Viken fylke.

 

Det finnes tilrettelagte bål- og grillplasser i de enkelte kommunene. Hovdenakk fraråder også å benytte disse.

 

– Tilrettelagte bål- og grillplasser betyr ikke nødvendigvis at disse er unntatt fra det generelle forbudet. Brannvesenet vet ikke om nærområdene rundt er godt nok ryddet med tanke på brannfare og spredning. Ansamling rundt slike plasser vil også kunne bryte med smittevernreglene knyttet til Corona-epidemien.

 

Dessuten er beredskapen presset også i brann- og redningsetaten som følge av pandemien, påpeker Janne Hovdenakk, og håper generelt at folk vil unngå risikoatferd som en del av samfunnsdugnaden.

 

 

Innsats ga resultater

 

I 2018 ble det registrert mer enn 2000 skog- og gressbranner her i landet. I 2019 var sommeren våtere, og antallet ble redusert til om lag 260.

 

– Men god innsats fra alle parter bidro også til den gunstige utviklingen. Brannvesenet holdt høy beredskap, samtidig som skogeierne og skogsentreprenørene gjorde alt de kunne for å unngå brann. Også turfolket viste brannvett. Det samme håper vi vil skje i år, sier Per Asbjørn Flugstad i Skogbrand.

 

Matpausen i løpet av turen kan bli like vellykket uten at det tennes bål, mener han.

 

– Varme pølser på termos er enn klassiker, og taco i tortilla-lefse har blitt populært hos både barn og voksne. Med et enkelt søk på internett kan man i tillegg finne mange gode og originale forslag til turmat som ikke forutsetter oppvarming underveis.

 

 

Kontaktperson:

Per Asbjørn Flugstad, adm. direktør i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, telefon 482 12 580