Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping
19. juni 2020
Granbarkbillene svermer i varmen
19. juni 2020

Barkbilleovervåking

NIBIO og skogbruksetaten overvåker barkbillebestandene i Norge og utfører en årlig registrering.

Les saken her: www.nibio.no