Refleksjoner fra en ny skogeier
6. desember 2017
Sterk økning i omsetningen av biodrivstoff
7. desember 2017

Regjeringen satser tung på mer skogvern, men lite nytt vern i nord

Av de 36 nye områdene var bare ett område i Nord-Norge på lista. Det er Blåberget naturreservat i Bardu kommune i Troms. Hovedtyngden av de nye naturreservatene ligger i Agder-fylkene, Telemark og Buskerud.

Mange av områdene man valgte å verne lå inntil eksisterende naturreservater, som også tar vare på skogen.

Lokalt på Helgeland finnes det flere områder der skogen blir tatt vare på. Det gjelder blant annet Sjøforsen naturreservat i Hemnes kommune samt Blakkådalen naturreservat, Fisktjørna naturreservat og Tiurhaugen naturreservat i Rana kommune.