Bygger en grön framtid
2. oktober 2017
– Forhandlingene i Norske Skog er fastlåst
3. oktober 2017

Nesten tomt på tømmerlagrene

– Vi har ikke mer enn ett døgns lager her på fabrikken. Vi får leveranser kontinuerlig, både med tog, bil og båt, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure på Norske Skog Saugbrugs i Halden.

En situasjon som beskriver store deler av treforedlingsindustrien nå, mener Kure.

Samtidig er det nærmest er rekordhøy etterspørsel etter det både Norske Skog Saugbrugs og andre produserer.

–Vi er nå inne i en markedsmessig sterk situasjon, der vi utnytter kapasiteten maksimalt. God tilgang på massevirke er en kritisk forutsetning for at vi skal kunne levere.

– Kan det bli produksjonsstans?

– Det kan det bli. Men det vil i tilfelle bare være i kortere perioder. Det som er viktig med god tilgang til virke, dårlig tilgang betyr at vi må hente over større avstander og dermed høyere kostnader.

Få tømmeret til fabrikkene

Skogsamvirket Viken skog SA leverer en firedel av alt tømmer i Norge.

I en pressemelding tidligere i dag melder de at Saugbrugs langt fra er alene. Samme situasjon preger Norske Skog Sogn og Vafoss i Kragerø, ifølge pressemeldingen.

Nå ber de skogeierne gjøre sitt for å holde hjulene i gang.

– Jeg tror det er viktigere mer enn noen gang at norske skogeiere sikrer at industrien har nok virke, sier Viken skogs salgssjef Jon Gultvedt.

– Vi selger vårt massevirke både til eksport og innenlands, men vi mener at det er viktig å bidra til at norsk industri har nok råstoff for å kjøre sine fabrikker for fullt. På den måten vil de også ha best evne til å betale best pris for tømmeret over tid.

Dårlig vær hjelper ikke

Et praktisk problem som i så fall må overkommes er at den regntunge høsten gjør det vanskeligere å frakte tømmeret ut av skogen.

– Alt regnværet nå i høst har helt klart ikke virket positivt, sier administrerende direktør Kure på Saugbrugs i Halden.

– Avvirkningen i Norge har vært veldig lav i sommer, og inngangen på høsten.

– Vi leverer i henholdt til de avtaler ve har gjort for året, og kanskje også litt mer. Men med krevende vær- og føreforhold er det utfordrende å holde takten oppe, sier Gultvedt.

Viken: – Ikke vent på høyere priser

Gultvedt håper skogeierne ikke sitter på gjerdet og venter på at prisene skal stige. Det kan bli ris til egen bak, sier salgssjefen.

– Hvis norske fabrikker ikke har nok råstoff vil de miste konkurransekraft. Da har de også en lavere betalingsevne over tid.

– Men hva hvis de heller vil eksportere?

– Mange skogeiere tror kanskje vi eksporterer en større andel enn vi gjør. At de kanskje har litt mindre tro på norsk industri enn det er grunnlag for. Men vi har tro på våre kunder, og ønsker å legge best mulig til rette for industrien.