Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne
14. mai 2018
E6 med fartsgrense på 50 km/t som følge av flom
14. mai 2018

Mer om ulv og ulveforskning: Ingenting er ignorert

Vi blir i et debattinnlegg på forskning.no beskyldt for å «ignorere» eksisterende forskning i debatten om ulv. For ordens skyld så var vårt innlegg en respons på oppfordringer om å forklare hvorfor vi som «utenforstående» biologer engasjerer oss. Vi har forsøkt å formidle betydningen av begrepet stedegen bestand.

Vi har ikke utelatt noen fakta, men stilt spørsmål ved hvilke konklusjoner man kan trekke av de observasjoner som fins. Det er noe helt annet. Men OK, siden NINAs forskere nå inviterer, la oss ta en runde gjennom en større del av kunnskapsgrunnlaget om ulv. Antagelsene under er de «eksisterende fakta» som det påstås være usaklig av oss å utfordre. En åpen diskusjon rundt disse spørsmålene er høyst velkommen.

Punkt 1: «Ulv av finsk eller russisk opprinnelse påvises i Skandinavia.»

Dette antas å bevise at de er «naturlig innvandret» og altså naturlig hjemmehørende. Eventuelle tiltak som flytt og utsetting av de til sammen 5 dyrene som har bidratt genetisk til nå (opprinnelig en hunn og en hann i 1983, deretter 4 ulike nye hanner) betegnes som «konspirasjonsteorier».

Til dette er å si at genetiske studier kun kan vise hvor dyr kommer fra, ikke hvordan de forflytter seg eller eventuelt blir flyttet. Ingen undersøkelser som kan belyse spørsmålet om graden av menneskelig bidrag er utført, og det fins følgelig ingen forskning å ignorere.