Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020
16. april 2020
Stora Enso slo forventningene, men kutter ut guiding
21. april 2020

Mener det er billigere med tiltakspakke enn permitteringer i skogbruket

– Vi har sett på hva som er mest lønnsomt for fellesskapet, å holde hjulene i gang eller passiv utbetaling av kontantstøtte og dagpenger. Konklusjonen er entydig. Det blir langt billigere for fellesskapet å holde hjula i gang. Det gir lavere utbetalinger fra Staten på kort sikt og gir samtidig en økt verdiskaping både nå og i framtida, sier fagsjef Bjørn Lauritzen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge i en pressemelding.

Redusert etterspørsel etter særlig sagtømmer har gitt utslag i hogstaktiviteten i skogen. Anslagsvis 50 prosent av totalt 700 hogstlag er på kort sikt tatt ut av produksjon. Det er så langt Sør-Norge som er rammet.

14 millioner kroner billigere

Norskog, Skogeierforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund har gått ut å bedt om en tiltakspakke på 60 millioner kroner for å holde aktiviteten i skogbruket opp. Pakka de ønsker skal stimulere til førstegangstynning og andre hogster av skog med høye driftskostnader og liten sagtømmerandel.

Et tilskudd på 50 til 120 kr/m³ differensiert etter avstand til bilvei vil være nødvendig for å gjøre slik hogst interessant for skogeierne, og dermed gi grunnlag for å innhente oppdrag på denne typer hogster, mener Skogeierforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund.

– Vi har kommet fram til at kontantstøtte og dagpenger under permittering koster fellesskapet 74 mill. kroner. Sett opp mot en tiltakspakke på 60 mill. kroner, vil Staten redusere kostnadene med 14 mill. kroner. Minst like viktig er det at det å holde hjula i gang gir økt verdiskaping både på kort og lang sikt, sier Per Skorge.

– Vi er avhengig av å sikre verdiskapinga

Bjørn Lauritzen i MEF understreker at hogstlagene har en nøkkelfunksjon i verdikjeden.

– Maskinentreprenørene har en kompetanse som hele skog- og trenæringa er avhengig av. Det er derfor viktig både å holde på kompetanse og maskinkapasitet for å møte tida etter Korona-epidemien. Det er stor usikkerhet i næringa og i praksis settes alle investeringer på vent. Det bestilles ingen nye skogsmaskiner nå, sier han.

Derfor mener Skogeierforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund at myndighetene må gjennomføre tiltak som virker på både kort og lang sikt.

– Vi er helt avhengig av å sikre verdiskapinga. Det å opprettholde leveransene til industrien både på kort og lang sikt er helt essensielt. Regnestykkene våre viser at det kan gjennomføres uten at det koster fellesskapet en eneste krone, sier Lauritzen og Skorge.