Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april
16. april 2018
ICA ökar användningen av fossilfri plast – fler förpackningar av sockerrör
16. april 2018

Kartong och bioplast ersätter metall och oljeplast hos ICA

Till sina egna märkesvaror har ICA bytt ut merparten av den oljebaserade plasten i drygt 70 förpackningar till sockerrörsbaserad bioplast, som ett led i arbetet med att minska plastens klimatpåverkan. Vidare har man börjat ersätta konservburkar i metall med kartongförpackning ar, i första skedet till produkter inom ICA:s hund- och kattmat.

Bytet från fossil plast till biobaserad plast är ett av flera initiativ i ICA:s arbete att minska plastens negativa klimatpåverkan och ett led i den branschöverenskommelse inom Svensk Dagligvaruhandel som ICA antagit om att byta all plast till förnybar råvara till 2030.

2016 introducerade ICA förpackningar tillverkade med sockerrör som råvara i stället för oljebaserad råvara. Nu utökas initiativet och totalt är idag plasten i förpackningar till drygt 70 av ICA:s egna varor inom frukt och grönt, fryst, skafferivaror, hygien och rengöring, till största delen tillverkad av bioplast från sockerrör.

Skiftet från fossil plast till bioplast innebär stora besparingar i koldioxidavtrycket. På förpackningen till ICA:s ekologiska morötter innebär initiativet till exempel en besparing på totalt 129 ton koldioxid på ett år, vilket motsvarar den genomsnittliga klimatpåverkan från maten, som 65 personer äter under ett år i Sverige.

”Vi vill bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. I dagsläget ser vi sockerrör som ett av de bästa alternativen, när det kommer till plastförpackningar, som ska vara i kontakt med livsmedel. För att plasten ska få de egenskaper, som krävs, kan upp till 85 procent av råvaran bestå av sockerrör, vilket är ett stort och viktigt steg mot minskad klimatpåverkan”, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen, i ett pressmeddelande.

ICA strävar efter att alla förpackningar till kedjans egna märkesvaror ska vara så resurseffektiva som möjligt och som minst gå att materialåtervinna. Utöver sockerrörsinitiativet utökas också antalet kartongförpackningar i stället för konservburkar, nu närmast på produkter inom ICA:s hund- och kattmat. På ICA:s påläggschark byts delar av förpackningen ut till FSC -märkt papper för att minska mängden plast där det är möjligt. Dessutom har ICA lanserat tråg och behållare i sockerrörsbaserat material till ICA-butikernas salladsbarer och manuella diskar.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla våra förpackningar och sockerrör är ett bättre alternativ ur ett klimatperspektiv än oljebaserad råvara. I takt med att tekniken utvecklas, hoppas vi kunna erbjuda fler innovativa förpackningslösningar inom kort. Branschöverenskommelsen, att gå över till förnyelsebar plast, är ett viktigt initiativ, där vi med samlade krafter tar ett viktigt steg i arbetet att minska klimatpåverkan”, säger Kerstin Lindvall.

Carina Malm & JP Press