Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne
14. mai 2018
E6 med fartsgrense på 50 km/t som følge av flom
14. mai 2018

Intresset för digitala marknadsplatser för virke växer

Eva-Lotta var på plats för att ta emot pris för att vunnit idétävling #grow4bodal förra året. Foto: Plockhugget

Virkesbörsen lanserade sin digitala marknadsplats sommaren 2017. Där kan skogsägare sälja och annonsera ut virke till bolagen. Sedan dess har företaget gjort flera stora affärer och investeringar. Men kan det även finnas en nisch för virkesaffärer som enbart sysslar med kalhyggesfritt virke? Det menar grundarna av Plockhugget.

Ny nisch

– Från skogsägarnas sida finns en önskan om att kunna bedriva ett ekonomiskt hållbart skogsbruk utan att behöva kalavverka. Det kommer mer och mer kritik mot att miljöcertifieringen FSC inte är ekosystemmässigt hållbar och de allra flesta miljöorganisationer stödjer inte längre certifieringen, säger Annevi Sjöberg som är en av grundarna och fortsätter:

– På köparsidan, särskilt inom designbranchen och i finsnickeri, finns även en önskan om att lättare kunna få tag på virke av bra kvalitet och av grövre dimensioner. Vetskap om träproduktens ursprung, att den kommer från en särskilt utvald plockhuggen skog, är i vissa branscher ett värdefullt sälj- och köpargument.

Vinnare av idétävling

Plockhugget ska möjliggöra att skogsägare kan komma i direkt kontakt med sin marknad av specifikt trä av god kvalitet. Tanken är att skapa en digital mötesplats för köp och sälj av lokalproducerat, ekosystemvänligt och hyggesfritt virke. Förra året vann de idétävling #grow4bodal där gott entreprenörskap imponerade på juryn och ”en väl genomtänkt utvecklingsbar idé som kan skapa hållbar tillväxt och kommersiell lönsamhet inom en mogen marknad, trä och skogsindustrin.”

Vad har vinsten betytt för er?

– Dels har den gett oss självförtroende och en bekräftelse på att att plockhugget är en bra idé. Tävlingsvinsten har även gett oss tillgång till värdefull rådgivning och resurser att få Plockhugget i rullning, säger Annevi.

I uppstartsfasen

Bakom det nya nätverket Plockhugget står Ingemar Holmlid, Martin Jentzen, Eva-Lotta Hultén, Erik Kullgren och Annevi Sjöberg. Projektet är i en uppstartsfas där man utformar vilka krav som ska gälla, och överväger möjligheter till samarbeten. Deras nästa steg är att sondera hur stort intresset är för att köpa och sälja plockhugget virke på detta sätt.

Är du skogsägare eller virkesköpare kan du anmäla ditt intresse på Plockhuggets hemsida: www.plockhugget.se

ELIN FRIES

elin@skogsaktuellt.se • 019-16 64 68