Ønsker å stoppe villsvin på grensa
7. februar 2020
Ulvekrig på Stortinget
7. februar 2020

Frp skyter ned Sps ulveforslag, vurderer lovendring i stedet

A wolf is eating it`s prey in the forest at winter

Frp mener dommen som Borgarting lagmannsrett avsa i forrige uke betyr at loven står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål. I dommen het det at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

 

Klima- og miljødepartementet meldte torsdag at de anker dommen til Høyesterett.

 

– Hvis Høyesterett holder fast på dommen, kommer jeg umiddelbart til å ta initiativ til å gjøre nødvendige endringer, sier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

 

– Hvis dagens lov står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål, så er det loven det er noe i veien med, ikke bestandsmålet.

 

Dale sier at dommen i lagmannsretten er årsaken til at hans parti likevel ikke vil støtte Senterpartiets forslag på Stortinget om å felle 10–12 ulver i revirene i Mangen og Rømskog i Akershus.

 

Etter at partiet gikk ut av regjering, varslet stortingsrepresentant Bård Hoksrud at Frp kunne komme til å støtte Senterpartiets forslag om å skyte flere ulver. Men Dale avviser blankt at partiet har snudd i saken. Han påpeker at en beslutning om lisensjakt på de to ulveflokkene ville blitt anket inn for domstolene, på samme grunnlag som dommen fra 2017.

 

– Hadde ikke dommen kommet, hadde vi stemt for dette forslaget, sier Dale.

 

Dersom ikke staten vinner fram i Høyesterett, vil Dale foreslå å styrke bestemmelsen i Naturmangfoldloven, som tillater jakt for å «ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

 

Det kan gjøres uten at det utfordrer internasjonale avtaler om truede dyr, mener han.

 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling og klargjør hvordan naturmangfoldsloven skal forstås. Departementet vil derfor levere inn en anke til Høyesterett innen fristen 29. februar.

 

– Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier han.

 

Norges Bondelag mener også det er avgjørende at saken ankes til Høyesterett.

 

– Vi har en situasjon hvor Stortingets rovdyrforlik ikke kan håndheves. Beitenæringa står uten verktøy, og problemet vokser, sier leder Lars Petter Bartnes.

 

Fungerende generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond er ikke overrasket over anken og påpeker at departementet tapte på vesentlige punkter.

 

– WWF vurderer fortsatt dommen og har ennå ikke konkludert hvorvidt vi kommer til å anke, sier hun.

 

Det var WWF som stevnet staten for retten i 2017 fordi de mente det var gitt tillatelse til å felle for mange ulver og at jakta truet bestandens overlevelse.

(©NTB)