Verdiskaping i opplandslandbruket
28. september 2017
Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO
28. september 2017

Fortsatt starkt för skogen

Det konstaterar Skogsindustrierna i årets tredje rapport med titeln ”Så går det för skogsindustrin”.

– Sammantaget håller Skogsindustrierna fast vid bedömningen från i somras att den svenska ekonomin växer med cirka 2,5 procent 2017 och strax under två procent 2018, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna.

Den svenska ekonomin drivs framförallt av en mycket stark byggkonjunktur, i synnerhet bostadsbyggandet, men även näringslivet i övrigt växer på i god takt liksom exporten.

Konjunkturläget gynnar även pappers- och massaindustrin. Förpackningspapper fortsätter sin starka utveckling, men även grafiskt papper har hittills i år gått bra. Den svenska massaindustrin har en fortsatt positiv utveckling av produktion och en stabil exportmarknad.