Fortsatt høy tømmerhogst
25. oktober 2017
NORSKOG på høring i finanskomiteèn
25. oktober 2017

Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

Av de 20 største aksjonærene, som kontrollerer omtrent 38 prosent av aksjekapitalen i selskapet, har allerede over 75 prosent varslet at de støtter forslaget.

Til syvende og sist må minst to tredjedeler av aksjonærene på generalforsamling støtte forslaget for at det skal gå gjennom.

Det er verdt å merke seg at styreleder Christen Sveaas sitter på rundt ti prosent av Norske Skog-aksjene gjennom investeringsselskapet Kistefos.

Det er også verdt å merke seg at forslaget trenger støtte fra de usikrede kreditorene, og disse har vært lunkne til tidligere forslag. I dagens melding fremgår det at «mer enn 50 prosent» av de usikrede kreditorene har indikert støtte til rekapitaliseringsplanen.

Sterk aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

Norske Skogindustrier skriver i en melding torsdag at alle de største aksjonærene i selskapet har indikert sterk støtte til den forelagte rekapitaliseringsplanen.

e24.no