EUs skogstrategi frem til 2030
28. juli 2021
NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet
3. august 2021

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

Værdalsbruket

Værdalsbruket er en skog- og fjelleiendom på 900 000 dekar i Verdal kommune. Skogbruksdrift er hovedvirksomheten på bruket, men en stadig større del av næringsvirksomheten er knyttet til salg av jakt- og fiske, som regel kombinert med utleie av en av de 12 hyttene.

 

Økende etterspørsel

Anders Børstad er daglig leder ved Værdalsbruket og kan fortelle om en økende etterspørsel etter utleiehytter. – Det skyldes både korona og en generell økende interesse for friluftsliv.

 

Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å øke tilbudet, og bedre utnytte ressursgrunnlaget, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

 

Får ikke ekspandere

Selv om jakt og fiske er blant de mest tradisjonelle næringene vi har i dag, innfrir ikke hyttebygging knyttet til jakt- og fiskevirksomhetet kravene i plan- og bygningsloven. Værdalsbruket har likevel fått satt opp en hytte. – Vi har satt opp et bygg – og da fikk vi tillatelse med henvisning til Landbruk Pluss, forteller Børstad.

 

Les brevet fra Miljødirektoratet her.

 

Bygget er en oppsynshytte hvor det tillates begrenset utleievirksomhet. Selv om jakt og fiske på alle måter er utmarksbasert næring, ser ikke plan- og bygningsloven slik på det når bygg knyttes opp til utleie. – At utleievirksomheten må begrenses er en dårlig utnyttelse av bygget når det allerede står det. Vi får ikke utnyttet mulighetene slik som regelverket er i dag. Vi faller på mange måter mellom to definisjoner.

 

Trenger et mer fleksibelt regelverk

NORSKOG håper Staten går over dagens regelverk og åpner for at utmarksbasert reiseliv og næring kan utvikle seg videre. Friluftsliv blir stadig viktigere for nordmenn, og all næring som kombinerer reiseliv og bærekraftig bruk av ressursene våre må få mulighet for å vokse. Det er derfor viktig at lovene våre samsvarer med arealbruken vår.

 

Les mer om hva NORSKOG mener om naturbasert reiseliv her.