Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS
28. april 2021
NHHS Consulting har kartlagt formueskatt og utflytting
5. mai 2021

NORSKOGs årsmelding for 2020

 

2020 var preget av koronapandemien, raske endringer og nye løsninger. Når pandemien traff landet falt all etterspørsel etter tømmer. Sagtømmermarkedet tok seg imidlertid raskt opp igjen, mens massevirkemarkedet fortsatte å falle som et blylodd. Året ble preget av en kraftig ubalanse i etterspørselen etter de to sortimentene, med de utfordringer det fører med seg. Ved inngangen til plantesesongen hadde vi i Norge 40 millioner planter klare for sesongen, samtidig som den utenlandske arbeidskraften som skulle sette dem i bakken ikke kom inn i landet. Dette ble løst med stort engasjement fra næring og myndigheter, og ekstraordinære tilskudd ble innført. Vi er i samme, om ikke verre, situasjon nå, og for et par dager siden kom tilsvarende tilskudd på plass.

 

NORSKOGs internasjonale oppdrag ble preget av at vi i store deler av året ikke kunne reise ut av landet. Fysiske møter som årsmøtet og andre medlemsmøter ble flyttet over på digitale plattformer. På mange måter førte koronapandemien til at både NORSKOG og medlemmene ble tvangsdigitalisert. Mye er bra med nye løsninger, og det skal vi ta med oss videre, men absolutt ikke alt. Vi utviklet webinarer med politiske møter og fagseminarer på nett. Dette har gitt flere medlemsmøter, og faktisk flere deltakere på de digitale møtene enn vi normalt har på fysiske møter. Tilbakemeldingene fra medlemmer har vært gode.  Digitale møter passer for NORSKOG som er en organisasjon med medlemmer spredt ut over hele landet. Men ikke alle møter passer best på nett, og vi ser frem til å kunne møtes fysisk hvor vi også får den uformelle og hyggelige praten i pausene.

 

Eiendomsrett er et høyt prioritert tema for NORSKOG. Vi har jobbet mye både med å kartlegge hva som påvirker eiendomsretten negativt, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Både noen av våre webinarer, og ikke minst årsmeldingen, er preget av dette. Eiendomsretten er grunnlaget for all verdiskaping på en eiendom, men det at noen eier en ressurs er også det beste og sikreste virkemiddelet for at ressursen blir tatt vare på. Men, det er mange interesser som skal avveies, og kampen om arealene pågår. Det å sikre den private eiendomsretten er den viktigste oppgaven NORSKOG har, og utfordringene står i kø.

 

Økonomisk har NORSKOG gjort det godt i 2020. Konsernet NORSKOG, dvs NORSKOG og underliggende selskaper som NORTØMMER og Norsk Skogsertifiering, oppnådde et driftsresultat på ca. 14 millioner kroner og et årsresultat etter  skatt på ca 10,5 millioner kroner.

På tross av store endringer har vi klart å omstille oss raskt. Vi høstet i 2020 effekten av at både NORSKOG og NORTØMMER har utviklet flere ben å stå på.  Vi er stolte av både innsatsen og resultatene vi har oppnådd. Det å lykkes under vanskelige forhold gir stor arbeidsglede og følelse av at innsatsen til hver enkelt av oss virkelig betyr noe uttaler Arne Rørå, direktør for NORSKOG.

 

Hele årsmeldingen fra NORSKOG 2020 kan du lese her: NORSKOG årsmelding 2020