Tillater fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA
23. juni 2019
30 millioner til bioråolje
25. juni 2019

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19, viser SSB. – Nå er svært viktig at vi kommer oss ned på det bestandsmålet Stortinget har satt. Fremdeles er vi langt over, kommenterer Arne Rørå.
I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før, skriver SSB.
– Nå er svært viktig at vi kommer oss ned på det bestandsmålet Stortinget har satt. Fremdeles er vi langt over, kommenterer administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.
 
 

SSB publiserer med dette statistikk for registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019

Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.