SSB med ny statistikk om skogeieres inntekt
17. mars 2022
NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter!
23. mars 2022

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling

Det var stort engasjement og strålende sol da prosjektgruppen møttes i Eidsberg.

Tirsdag 15. mars var prosjektgruppen i prosjektet «Nytt innmålingssystem», og flere representanter fra NORTØMMER samlet i Eidsberg, for å få et innblikk i nye IT-løsninger knyttet til virkesmåling, samt diskutere teknikk og logistikk for å frakte tømmer fra skog til kai, terminal og industri.

 

Til stede var ledelse, funksjonærer og teknikere i Norsk Virkesmåling og Skogdata, samt Bjørn Frøland, Martin Storberget og Frode Fjærtoft fra NORTØMMER. NORTØMMER stilte med sin kompetanse, samt bålkaffe og berlinerboller. Stokkebekk AS stilte med hogstmaskin, lassbærer og tømmerbil.

 

Virkesmålings-systemene må oppdateres

– I dag bygger IT-systemer knyttet til virkesmåling seg på gamle løsninger fra 90-tallet, deriblant programvarespråket Progres, forteller Frode Fjærtoft. – Kompetansen på Progres er i ferd med å forsvinne ut av bransjen, så de gamle systemene vil være vanskelige å vedlikeholde i fremtiden. Derfor er utvikling av nye systemer påkrevd.

 

NORTØMMER sterkt involvert i prosessen

Skogdata har hovedansvaret for å utvikle de nye systemene, noe som er en svært omfattende oppgave som vil ta anslagsvis fem år. NORTØMMER er sterkt involvert i prosessen. I tillegg til å sitte i styrene til både Skogdata og Norsk Virkesmåling, er NORTØMMER også til stede i styrings- og referansegruppen i prosjektet.