– Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak
2. november 2020
Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket
3. november 2020

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

Mattilsynet har inntil videre en praksis på at det skal trekkes skatt av denne godtgjørelsen. Det betyr at de som er selvstendig næringsdrivende innen landbruk kan sende faktura på innleverte prøver, og få dette som inntekt på sitt firma. Dette gir da også mulighet til å trekke utgifter som er relevante i den sammenheng. Utgiftsføringen bør over tid tilpasses omfanget av virksomheten. For de som er MVA-pliktige skal moms legges til, da vi ikke kan se at dette er fritatt for moms.

 

For de som er lønnsmottakere vil Mattilsynet foreta forskuddstrekk på beløpet. For de aller fleste vil denne godtgjørelsen bli å regne som en hobby, der kostnadene er minst like store som godtgjørelsen. Man vil da ha mulighet til å fjerne dette beløpet i Skattemeldingen og skrive med en forklaring om at dette er inntekt fra hobby. Om dette vil bli godtatt er foreløpig usikkert, men vi jobber videre med en smidigere løsning.

 

Dersom den samlede lønnsutbetalingen til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner – da vil beløpet ikke bli innberettet som skattepliktig lønn.

 

Svaret fra LMD kan du lese her.

 

Mer informasjon om godtgjørelsen og hvor du får tak i prøvetakingsutstyr finner du ved å klikke her.