Vil vi ha nok råstoff i fremtiden? 
29. september 2023
Skogtiltak: Direktoratenes forslag presentert 
2. oktober 2023

EcoForest-konferanse – Hva gjør vi med skogene?  

21.-23. november november inviterer EcoForest til konferanse om effektene av skogbruk og klimaendringer på det boreale skogøkosystemet.

 

Konferansen arrangeres på Norsk Skogmuseum i Elverum. Tema vil være hvordan skogbruk og andre menneskeskapte miljøendringer påvirker biodiversitet, økologiske prosesser, økosystemfunksjon og karbon-binding/lagring i boreale skoger.  

 

Programmet for konferansen finner du her.

 

NORSKOG deltar  

 

Konferansen arrangeres av forskningsprosjektet EcoForest i samarbeid med Norsk Skogmuseum. EcoForest er støttet av Norges Forskningsråd. I tillegg støtter Tømtestiftelsen og UiO:LifeScience arrangementet.  

 

– NORSKOG er en del av EcoForest-prosjektet, som undersøker langsiktige effekter av det moderne skogbruket på biologiske mangfoldet i jord og død ved. Her sammenligner man biodiversitet i skog som ikke er påvirket av hogst, kontra skog som er påvirket av hogst, forteller Even Bergseng, skogsjef i NORSKOG.  

 

Todelt konferanse 

 

Konferansen vil være todelt: De to første dagene er en regulær vitenskapelig konferanse bestående av lengre og kortere presentasjoner av forskere fra de nordiske landene, samt poster-sesjoner. Denne delen av konferansen vil foregå på engelsk.   

 

Programmet den tredje dagen (samt slutten av andre dag) er mer rettet mot skogeiere, skogbruksnæringen og ulike interesseorganisasjoner i Norge. Denne delen av konferansen vil inkludere presentasjoner og diskusjoner, i all hovedsak på skandinaviske språk.  

 

 – Målet her er å presentere oppdatert vitenskapelig informasjon om effekter av skogbruk, klimaendringer og andre miljøfaktorer på skogøkosystemet, for et bredere publikum. Vi vil også fokusere på hvordan vi bedre kan oppnå en konsensus om relevant vitenskapelig kunnskap, på tvers av sektorer, sier Bergseng. Bergseng vil delta i den avsluttende paneldebatten på konferansens dag 3, hvor tema vil være hvordan relevante aktører kan etablere en felles forståelse om effektene av skogbruk.  

 

All relevant informasjon finner du på konferansens nettside.