19. september 2023

Stor støtte til Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesona 2024

Rovviltnemndene vedtok i går en kvote på seks ulver i hvert av de tre revirene […]
19. september 2023

Hvem skal vi redde Oslomarka for? 

Kommentar av Arne Rørå. Denne kommentaren ble trykket i forkortet versjon i Klassekampen 19.september. Hvem […]
18. september 2023

Enighet om økt innsats mot villsvin i Norge  

Før helgen holdt Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) møte med Norges Bondelag, Norsvin, Norges […]
15. september 2023

Webinar: Flom, ras og skred – skog som vern mot naturfare

20. september inviterer NORSKOG til webinar om skog som vern mot naturfare. Webinaret er gratis […]
13. september 2023

Informasjonsmøte om afrikansk svinepest 

Mattilsynet inviterte onsdag 13. september til informasjonsmøte om utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige. NORSKOG […]
13. september 2023

Klimasamarbeid med EU: – Ingen intensjon om å styre hogsnivået 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad svarte tidligere denne uken på hvordan klimasamarbeid med EU kan […]
13. september 2023

PÅMELDING SKOGFORUM 2023

Påmelding til SKOGFORUM 2023 åpner 13. september kl. 12:00   SKOGFORUM arrangeres årlig den første […]
11. september 2023

Solkraft, naturfare og tømmermarkedet – velkommen til webinar-høst!  

  De kommende månedene ønsker NORSKOG velkommen til fire webinarer med dagsaktuelle temaer.      Arrangementene […]
10. september 2023

Norsk tømmeromsetning og industri: En kartlegging av verdikjeden 

  Denne sommeren begynte August Schultz som ny virkeskjøper i NORTØMMER. Med seg inn i […]
8. september 2023

Ny økonomimedarbeider 

Ny økonomimedarbeider    NORSKOG har ansatt Siri R. Christofersen som ny økonomimedarbeider.      Siri R. […]
7. september 2023

Afrikansk svinepest påvist i Sverige 

I går opplyste det svenske Jordbruksverket at afrikansk svinepest er påvist i en prøve fra […]
17. august 2023

Skader etter «Hans»? Da kan du søke erstatning gjennom Naturskadeordningen  

  Ekstremværet «Hans» har medført betydelig skade på skogsbilveier i deler av landet. Det er […]
14. august 2023

Kurs i lukket hogst: – Viktig kompetansehevende tiltak

  Samfunnets krav til skogbruket øker, og god kompetanse på bærekraftig skogforvaltning blir stadig viktigere. […]
11. august 2023

NORTØMMER søker ny virkeskjøper

Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer? NORTØMMERsøker nå […]
11. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Informasjon om sikkerhetstiltak og drift 

Ekstremværet Hans har ført til store ødeleggelser på Østlandet de siste dagene. NORTØMMER følger situasjonen […]
9. august 2023

Supplerende vern: Les NORSKOGS høringsinnspill 

NORSKOG sendte i juli inn høringsinnspill til oppstartsmelding av supplerende vern i Kongsberg, Flesberg og […]
7. august 2023

Innspill til forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske

  Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har oversendt et forslag til forbud mot omsetning og bruk […]
6. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Bidra til skadeforebygging

Ekstremværet «Hans» vil føre til svært store nedbørsmengder i Sør-Norge mandag og tirsdag. NVE og […]
10. juli 2023

Tilsvar til WWF: Arealforvaltning på samfunnets premisser

En arealforvaltning «på naturens premisser» høres bra ut, men hva innebærer det? Norskog og WWF […]
3. juli 2023

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30

NORSKOGS sentralbord stenges for sommerferie i uke 29 og 30.   Ved behov kan du […]
30. juni 2023

NORTØMMER: Styrker regional satsing  

Det siste halvåret har NORTØMMER styrket sin regionale satsing. – Denne omorganiseringen styrker vår tilstedeværelse […]
30. juni 2023

Aktsomhetsrapport for NORSKOG og NORTØMMER  

  Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten […]
29. juni 2023

Med fokus på lukket hogst: Vellykkede skogdager i Sandefjord

Juni er tiden for skogdager. 16. og 17. juni arrangerte NORSKOG, NORTØMMER og Hegdahl Skog […]
28. juni 2023

Etterlyser nasjonal plan for skogens rolle i klimapolitikken 

I Stortingets spørretime tirsdag besvarte klima- og miljøminister Barth Eide (Ap) spørsmål fra Yngve Sætre […]
28. juni 2023

Vellykkede distriktsmøter gjennomført  

Årets distriktsmøter ble avholdt i april og mai. Rundt 60 av NORSKOGS medlemmer deltok på […]
27. juni 2023

Lite treffsikre tiltak fra WWF

Trude Myhre fra WWF hevder i Nationen 18. juni at det er feil å si at tilstanden i skogen er på bedringens vei. Vi i skognæringen velger å stole på offisiell statistikk fra Landskogtakseringen og forskning som NINAs rapport om økologisk tilstand.
20. juni 2023

Verner 42 skogområder

  Regjeringen vernet 20. juni 42 nye skogområder i åtte fylker. – NORSKOG har bistått […]
15. juni 2023

SKOGFORUM feirer 20 år

Årets SKOGFORUM arrangeres på Honne 2.-3. november. Vi oppfordrer alle til å holde av datoen allerede nå, og bli med på jubileumsmarkeringen!
13. juni 2023

Revidert nasjonalbudsjett: Viktig økning til frivillig vern

  Regjeringspartiene er nå enige med SV om revidert nasjonalbudsjett. I det reviderte budsjettet er […]
9. juni 2023

Stor genetisk variasjon i våre skogplanter

  Forskning viser at frøplantasjene i Norge har like stor genetisk variasjon som naturlige bestand. […]
8. juni 2023

Snutebilleskader kan kobles til hogstføring

Gransnutebillene fortsetter å herje i plantefeltene. Hogstføring og avstand mellom hogst-/plantefelt kan påvirke skadeomfanget, viser en ny undersøkelse fra Vestfold.
6. juni 2023

Ny styreleder: Bærekraft og bransjestolthet i fokus  

På NORSKOGs årsmøte i mai ble Erik Toverud valgt som ny styreleder. Vi tok en prat med han om utviklingen i skogbransjen de siste 25 årene, og veien videre for norsk skognæring.
4. juni 2023

Danske bank inviterer til digital skogskveld

Danske Bank slipper sin nye markedsanalyse «Skog & Økonomi» 7. juni.
2. juni 2023

Skogbrannsesong: Forebygging og håndtering

Skogbrannfaren er akkurat nå høy i deler av landet. Vi oppfordrer alle som jobber og ferdes i skogen til å holde seg oppdatert på forebygging og håndtering.
2. juni 2023

NORSKOG søker ny økonomimedarbeider

NORSKOG søker etter en økonomimedarbeider på deltid.
31. mai 2023

NORSKOG søker to nye skogkonsulenter

NORSKOG er en av de fremste aktørene innen skogbruk i privat sektor i Norge, og […]
31. mai 2023

Fredrik Veggeland ansatt som skogkonsulent

Fredrik begynner i NORSKOGs konsulentavdeling fra august 2023.
12. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett: – Forventet mer til vern av skog

I går la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ingen økning av midler til vern av skog. Det er satt av 15 millioner ekstra til vern av naturområder. NORSKOG mener disse må benyttes til frivillig skogvern.
12. mai 2023

Årsmøte: Ny styreleder valgt

I går ble NORSKOGs årsmøte avholdt på Gamle Logen. På møtet ble ny styreleder og flere nye styremedlemmer valgt.
7. mai 2023

NIBIO inviterer til Formidlingskonferanse FoU Skog

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse FoU Skog» mandag 12. og tirsdag 13. juni 2023. 
7. mai 2023

Biozin-prosjektet stanset – vurderer alternativer

Etter omfattende teknologi-testing og nye kostnadsberegninger har Shell besluttet å stanse investering i anvendelse av IH2-teknologien som ligger til grunn for Biozin-prosjektet i Åmli.
5. mai 2023

Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold

NORSKOG leverte 28. april våre muntlige innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold.
5. mai 2023

Økte skogpriser i Sverige

Offisielle tall fra i Sverige viser en realprisvekst på 1 prosent i 2022 sammenliknet med 2021.
2. mai 2023

Planting langs kysten må opp – hva kan gjøres?

Det trengs klarere regler som sikrer foryngelsesplikten og gjør det vanskeligere å omdisponere til beite. Og tiltak som kan begrense snutebilleskader og beiteskader fra hjort. Da kan vi få opp foryngelsen etter hogst i kyststrøkene.
28. april 2023

Les NORSKOGS innspill til Naturrisikoutvalget

Tidligere denne måneden sendte NORSKOG våre innspill til Naturrisikoutvalget.
27. april 2023

Viktig seier for skogbruket – rettskraftig kjennelse i sak om landbruksveg

27. april ble det kjent at Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken til Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) vedrørende saken om ombygging av en landbruksveg i Nordre Follo.
27. april 2023

Anders Ringstad ansatt som leder av konsulentavdelingen

NORSKOG er glade for å melde at Anders Ringstad er ansatt som leder av vår konsulentavdeling.
24. april 2023

Årsmøte 2023: Spennende foredrag

NORSKOGs årsmøte avholdes 11. mai. Også i år etterfølges møtet av fagforedrag.
24. april 2023

En femtedel av naturskogen er vernet

Stadig mer av de viktigste skogverdiene beskyttes gjennom vern, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.
21. april 2023

Pernille Brattensborg ansatt som biolog i NORSKOG

Pernille Wegger Brattensborg er ansatt som biolog ved NORSKOGs konsulentavdeling. Wegger Brattensborg har nylig avsluttet sin mastergrad i økologi og evolusjon ved UiO.
18. april 2023

Årsmelding 2022: Økt eksport, miljøfokus og kamp om arealene

NORSKOGs årsmelding for 2022 er klar. I årsmeldingen kan du lese mer om politikken som preger næringen vår, samt NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeid gjennom året.
18. april 2023

NORSKOG styrker arbeidet med kommunikasjon

Anne Hofmo Bjølgerud er ansatt som kommunikasjonsansvarlig i NORSKOG.
17. april 2023

Bålforbud og skogbrannsesong: Kurs og retningslinjer

Skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet, og fra 15. april gjelder generelt bålforbud. Da kan det være greit med en oppfriskning av forebygging og håndtering.
14. april 2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Den sentrale rammen for "Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023" er nå lansert. 
13. april 2023

Arealbruksendringer: Hvordan redusere klimagassutslipp?

Ny bebyggelse og nye veier gir utslipp og reduserer opptaket av klimagasser. Denne uken presenterte Miljødirektoratet en tiltaksrapport som belyser hvordan gapet til netto null-målet i skog- og arealbrukssektoren kan tettes.