22. mai 2024

Motorferdsellovutvalget: Ingen utvidelse av jord- og skogbruksbegrepet 

I går presentert Motorferdsellovutvalget sin utredning til Klima- og miljøministeren. I utvalgets utredning innskrenkes grunneiers […]
21. mai 2024

Hva skjer i tømmermarkedet i andre halvdel av 2024?

13. juni inviterer NORSKOG til webinar om utviklingen av tømmermarkedet i 2024.   Tømmermarkedet er […]
15. mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett: – Få store endringer, men kutt i klimatiltak i skog  

I går presenterte regjeringen Støre sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.     Det […]
5. mai 2024

Næringspolitisk sjef sykemeldt

NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold skal 6. mai utføre en kneoperasjon som medfører sykemelding. […]
30. april 2024

Rekordhøyt antall søkere til skogfag 

NMBU kunne forrige uke melde at de har mottatt sitt høyeste antall førsteprioritetssøkere på bacheor […]
28. april 2024

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2024

Årets ramme til formålet er på 5 mill. kroner.   Ordningen er omtalt på Landbruksdirektoratets […]
28. april 2024

NIBIO inviterer til formidlingskonferanse

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å […]
26. april 2024

Årsmøte: Resultatmessig NORSKOGs beste år gjennom tidene

25. april avholdt NORSKOG sitt årsmøte på Gamle Logen.   På årsmøtet presenterte styreleder Erik […]
25. april 2024

Velkommen til årsmøte

NORSKOGs årsmøte blir avholdt 25. april.   Stedet for årsmøtet er Gamle Logen i Oslo. […]
24. april 2024

Styrker konsesjonsloven: – Vil føre til uforutsigbarhet 

Regjeringen har i dag sendt forslag til endringer i konsesjonsloven på høring. – Forslaget som […]
18. april 2024

Skogbrannsesong: Forebygging og håndtering

Skogbrannfaren er akkurat nå høy i deler av landet. Vi oppfordrer alle som jobber og ferdes i skogen til å holde seg oppdatert på forebygging og håndtering.
17. april 2024

Får vi bedre skogbruk av ny skogbrukslovgivning?

I februar inviterte NORSKOG til seminar på litteraturhuset. Temaet for seminaret var den pågående diskusjonen […]
15. april 2024

Høring om Nasjonal Transportplan: – Suksesshistorien kan blekne 

Forrige uke deltok NORSKOG på åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal Transportplan […]
11. april 2024

Klimatiltak i Norge: Ny rapport fra Miljødirektoratet 

Denne uken presenterte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge: Kunnskapsgrunnlag 2024.    Miljødirektoratet har i oppdrag […]
22. mars 2024

Høyesterett har avsagt dom i Engebøsaken

Før påske avsa Høyesterett sin dom i Engebøsaken, hvor NORSKOG i fjor erklærte parthjelp.   […]
22. mars 2024

Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP) fremlagt 

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 ble lagt frem 22. mars 2024. NTP presenterer regjeringens transportpolitikk og […]
20. mars 2024

– Utbedring av bruer – viktig med øremerkede midler

Verdikjeden Skog og Tre, et samarbeid mellom Treindustrien, Skogeierforbundet, Treforedlingsindustrien, NORSKOG, Fellesforbundet, MEF, NoBio og […]
13. mars 2024

Ber om 1 milliard kroner til frivillig vern

WWF, Sabima, NORSKOG og Norges Skogeierforbund ber regjeringen prioritere en kraftsatsing på frivillig vern av […]
8. mars 2024

Høringssvar: – Skog vil stå sentralt 

Klimautvalget 2050 leverte sin utredning til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i fjor høst.  […]
5. mars 2024

Johs. Bjørndal er død

Mangeårig redaktør og journalist i Norsk Skogbruk og Kretsløpet, Johs. Bjørndal (67), døde fredag 1. […]
5. mars 2024

Møte med Økokrim: – Påfører skogbruket dårlig omdømme på feil grunnlag 

For kort tid siden møtte NORSKOG, Skogeierforbundet og PEFC Norge, Økokrim, for å diskutere sistnevntes […]
22. februar 2024

Lukket hogst: – Interessen må komme innenfra

Carl Frederik Delphin Soelberg har drevet skogeiendom i Åsnes i Innlandet siden 1994. Soelberg har […]
19. februar 2024

Velkommen til villsvin-webinar

Villsvinprosjektet inviterer til webinar 5. mars kl. 18:00-19:30.   Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan […]
16. februar 2024

Kartlegging av naturskog: – Må sikre tett samarbeid 

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere et offentlig tilgjengelig kart over […]
16. februar 2024

Ledig stilling: næringspolitisk rådgiver/konsulent

NORSKOG søker nå ny næringspolitisk rådgiver/skogkonsulent i 100% fast stilling!   NORSKOG er en nasjonal, […]
14. februar 2024

To nye skogkonsulenter ansatt  

NORSKOG har ansatt Gunvor Grimeland Koller og Ina Veronika Toverud som nye skogkonsulenter.  – Vi […]
6. februar 2024

NORSKOG trenger bestand til prosjekt om lukket hogst

Lukket hogst får stadig mer oppmerksomhet blant skogeiere og i media. Skogbruket må også levere […]
6. februar 2024

NORSKOG søker skog- og GIS-konsulent

En av våre trofaste kollegaer gjennom nesten 38 år skal trappe ned, og vi søker […]
30. januar 2024

Nytt kurs i lukket hogst – Nye datoer!

I den reviderte PEFC-skogstandarden er det en uttalt målsetning å øke andelen lukket hogst. NORSKOG […]
30. januar 2024

Tilskudd til tettere planting og gjødsling: Satser og frister

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for […]
19. januar 2024

Kronikk: Vil regjeringen ha norske eiere?

Regjeringen bør fjerne den særnorske skatten på norsk eierskap, redusere utbytteskatten kraftig og legge til […]
19. januar 2024

Endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk

I fjor fastsatte Landbruks- og matdepartementet flere endringer i forskriften om bærekraftig skogbruk. Endringene trådte i […]
18. januar 2024

Vern av naturskog og gammelskog: – Vil i praksis være tvangsvern 

Energi- og miljøkomiteen behandler nå fjorårets representantforslag om forbud mot all hogst av gjenværende naturskog […]
15. januar 2024

Hel ved eller vill vest? Vi tar debatten om behovet for ny skogbrukslovgivning!   

NORSKOG ønsker velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo 13. februar. Temaet er behovet for […]
15. januar 2024

Haakon Jamtli Kristiansen ansatt som ny skogkonsulent 

NORSKOG er glade for å melde at Haakon Jamtli Kristiansen er ansatt som skogkonsulent i […]
11. januar 2024

Høyt trykk i skognæringen også i 2023

  Skogeierne solgte 11,12 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2023, viser tall fra Landbruksdirektoratet. […]
11. januar 2024

Utbygging av skogsbilveier: – Ikke behov for reguleringsplan for annet enn veianlegg av ekstraordinær størrelse 

20. desember leverte Ola Elvestuen (V) skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp). […]
11. januar 2024

Kronikk: Vil regjeringen ha norske eiere?

  Regjeringen bør fjerne den særnorske skatten på norsk eierskap, redusere utbytteskatten kraftig og legge […]
8. januar 2024

Hensynssone i Asker kommune: Urimelige konsekvenser for skogbruket   

Mot slutten av fjoråret ble NORSKOG kjent med at den vedtatte kommuneplanen for Asker vil […]
3. januar 2024

Webinar: Hva skjer med tømmermarkedet i 2024? 

10. januar inviterer NORSKOG til webinar om utviklingen av tømmermarkedet i 2024.   Tømmermarkedet er […]
20. desember 2023

Skoggjødsling: Husk planlegging og søknad om støtte

I 2016 innførte regjeringen tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak. Ordningen fortsetter også i nåværende periode […]
20. desember 2023

Fordeling av midler fra Landbrukets utviklingsfond

Den endelige fordelingen av midler til Landbrukets utviklingsfond (LUF-midler) til skogbruk for 2024 er nå […]
20. desember 2023

Statsbudsjett 2025: Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre

  Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet […]
14. desember 2023

Høringssvar: – Oslo Kommunes forslag om hensynssoner må skrinlegges  

Oslo kommune mener sammenhengende økologiske korridorer er nødvendig for å bevare biologisk mangfold. Dette er […]
11. desember 2023

Hensynssoner i kommuneplanen? 

Mange kommuner legger inn hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Hensynssoner i kommuneplanens arealdel (pbl. § 11-8) […]
5. desember 2023

Innspillsrunde: Områder for naturtypekartlegging  

Miljødirektoratet inviterer til åpen innspillsrunde på forslag til områder for naturtypekartlegging i 2024.     Stedfestet […]
4. desember 2023

Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er nå ferdige. I budsjettforliket mellom partiene er potten til […]
2. desember 2023

Kronikk: Hvorfor svarer ikke Økokrim på kritikken?

Økokrim skuffer når de ikke benytter sjansen til å diskutere innholdet og konklusjonen i sin […]
28. november 2023

Rapport fra NIBIO: Registrering av barkebillebestander

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utfører Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) hvert  år en […]
23. november 2023

Sak om kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon er henvist til Høyesterett

Mandag 21. november ble en sak om valg av kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon henvist til behandling i […]
14. november 2023

Medlemsmøte om reindrift, eiendomsrett og skogbruk/utmark 

30. november inviterer NORSKOG våre medlemmer til et digitalt medlemsmøte om reindrift, eiendomsrett og skogbruk/utmark.  […]
14. november 2023

Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern

  Forhandlingene om neste års statsbudsjett er nå ferdige. I budsjettforliket mellom partiene er potten […]
10. november 2023

Presentasjoner fra årets SKOGFORUM

Forrige uke gikk årets SKOGFORUM av stabelen. Presentasjoner fra arrangementet finner du her.    I år […]
5. november 2023

Tømmermarkedet høsten 2023

Tømmermarkedet for øyeblikket er spesielt, sier Knut J. Melum, Markedssjef i NORTØMMER. – Prisene på […]
5. november 2023

Webinar om solkraft – Presentasjoner og oppsummering

18. oktober inviterte NORSKOG til webinaret Solkraftanlegg i skogen, – en utfordring eller mulighet?   […]
1. november 2023

Sak for Høyesterett: NORSKOG erklærer partshjelp 

NORSKOG har nå erklært partshjelp i ytterligere en sak om kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning […]
30. oktober 2023

PÅMELDING OG OPPDATERT PROGRAM SKOGFORUM 2023

Det er fortsatt mulig å melde seg på til SKOGFORUM. Vi har nå noen få […]
26. oktober 2023

Møte i Dialogforum for skog og trenæringen 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad inviterte tirsdag 24. oktober til møte i Dialogforum for skog- […]
25. oktober 2023

Økt godtgjørelse for jakt på villsvin 

Mandag kveld la landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) frem ny politikk og styrking av […]
24. oktober 2023

PEFC-kurs påkrevd også for selvhuggere

Også selvhuggere må ta PEFC-kurs. Om du planlegger hogst i egen skog må du ha […]
18. oktober 2023

Villsvinjakt: Skogkurs lanserer kurs

Skogkurs har på bestilling fra Villsvinprosjektet laget et temahefte, og et kurs i «jakt på […]
10. oktober 2023

Påmelding: Solkraftanlegg i skogen – utfordring eller mulighet?

18. oktober er det klart for webinaret Solkraftanlegg i skogen, – en utfordring eller mulighet? Webinaret […]
6. oktober 2023

Statsbudsjett 2024: Slik påvirkes skognæringen  

I dag har Regjeringen Støre presentert sitt forslag til statsbudsjett for 2024. NORSKOG mener frivillig […]
6. oktober 2023

Statsbudsjett 2024: Ikke tilstrekkelig prioritering av frivillig vern

  I dag presenterer Regjeringen Støre sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I budsjettforslaget fremgår […]
4. oktober 2023

Forventninger til Statsbudsjettet for 2024

Fredag 6. oktober legger Regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. For NORSKOG […]
4. oktober 2023

Anbefaler ikke økt felling av ulv og brunbjørn 

Miljødirektoratet publiserte forrige uke to rapporter om mulig reduksjon av bestandsmål for ulv og brunbjørn.   […]
2. oktober 2023

Skogtiltak: Direktoratenes forslag presentert 

Regjeringen skal nå etablere en meny av tiltak som bidrar til å bedre den økologiske […]
2. oktober 2023

EcoForest-konferanse – Hva gjør vi med skogene?  

21.-23. november november inviterer EcoForest til konferanse om effektene av skogbruk og klimaendringer på det […]
29. september 2023

Vil vi ha nok råstoff i fremtiden? 

Onsdag samlet bransjeorganisasjonen Treindustrien skog- og trenæringen på Næringslivets Hus. Ett av hovedtemaene var hvordan […]
29. september 2023

Forenkling av søknader om tilskudd til tettere planting

Landbruksdirektoratet har fått spørsmål om og innspill på at angivelse av «Metode» (med og uten […]
26. september 2023

Endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk.    Endringene består i […]
19. september 2023

Stor støtte til Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesona 2024

Rovviltnemndene vedtok i går en kvote på seks ulver i hvert av de tre revirene […]
19. september 2023

Hvem skal vi redde Oslomarka for? 

Kommentar av Arne Rørå. Denne kommentaren ble trykket i forkortet versjon i Klassekampen 19.september. Hvem […]
18. september 2023

Enighet om økt innsats mot villsvin i Norge  

Før helgen holdt Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) møte med Norges Bondelag, Norsvin, Norges […]
15. september 2023

Webinar: Flom, ras og skred – skog som vern mot naturfare

20. september inviterer NORSKOG til webinar om skog som vern mot naturfare. Webinaret er gratis […]
13. september 2023

Informasjonsmøte om afrikansk svinepest 

Mattilsynet inviterte onsdag 13. september til informasjonsmøte om utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige. NORSKOG […]
13. september 2023

Klimasamarbeid med EU: – Ingen intensjon om å styre hogsnivået 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad svarte tidligere denne uken på hvordan klimasamarbeid med EU kan […]
11. september 2023

Solkraft, naturfare og tømmermarkedet – velkommen til webinar-høst!  

  De kommende månedene ønsker NORSKOG velkommen til fire webinarer med dagsaktuelle temaer.      Arrangementene […]
10. september 2023

Norsk tømmeromsetning og industri: En kartlegging av verdikjeden 

  Denne sommeren begynte August Schultz som ny virkeskjøper i NORTØMMER. Med seg inn i […]
8. september 2023

Ny økonomimedarbeider 

Ny økonomimedarbeider    NORSKOG har ansatt Siri R. Christofersen som ny økonomimedarbeider.      Siri R. […]
7. september 2023

Afrikansk svinepest påvist i Sverige 

I går opplyste det svenske Jordbruksverket at afrikansk svinepest er påvist i en prøve fra […]
17. august 2023

Skader etter «Hans»? Da kan du søke erstatning gjennom Naturskadeordningen  

  Ekstremværet «Hans» har medført betydelig skade på skogsbilveier i deler av landet. Det er […]
14. august 2023

Kurs i lukket hogst: – Viktig kompetansehevende tiltak

  Samfunnets krav til skogbruket øker, og god kompetanse på bærekraftig skogforvaltning blir stadig viktigere. […]
11. august 2023

NORTØMMER søker ny virkeskjøper

Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer? NORTØMMERsøker nå […]
11. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Informasjon om sikkerhetstiltak og drift 

Ekstremværet Hans har ført til store ødeleggelser på Østlandet de siste dagene. NORTØMMER følger situasjonen […]
9. august 2023

Supplerende vern: Les NORSKOGS høringsinnspill 

NORSKOG sendte i juli inn høringsinnspill til oppstartsmelding av supplerende vern i Kongsberg, Flesberg og […]
7. august 2023

Innspill til forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske

  Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har oversendt et forslag til forbud mot omsetning og bruk […]
6. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Bidra til skadeforebygging

Ekstremværet «Hans» vil føre til svært store nedbørsmengder i Sør-Norge mandag og tirsdag. NVE og […]
10. juli 2023

Tilsvar til WWF: Arealforvaltning på samfunnets premisser

En arealforvaltning «på naturens premisser» høres bra ut, men hva innebærer det? Norskog og WWF […]
3. juli 2023

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30

NORSKOGS sentralbord stenges for sommerferie i uke 29 og 30.   Ved behov kan du […]
30. juni 2023

NORTØMMER: Styrker regional satsing  

Det siste halvåret har NORTØMMER styrket sin regionale satsing. – Denne omorganiseringen styrker vår tilstedeværelse […]
30. juni 2023

Aktsomhetsrapport for NORSKOG og NORTØMMER  

  Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten […]
29. juni 2023

Med fokus på lukket hogst: Vellykkede skogdager i Sandefjord

Juni er tiden for skogdager. 16. og 17. juni arrangerte NORSKOG, NORTØMMER og Hegdahl Skog […]
28. juni 2023

Etterlyser nasjonal plan for skogens rolle i klimapolitikken 

I Stortingets spørretime tirsdag besvarte klima- og miljøminister Barth Eide (Ap) spørsmål fra Yngve Sætre […]
28. juni 2023

Vellykkede distriktsmøter gjennomført  

Årets distriktsmøter ble avholdt i april og mai. Rundt 60 av NORSKOGS medlemmer deltok på […]
27. juni 2023

Lite treffsikre tiltak fra WWF

Trude Myhre fra WWF hevder i Nationen 18. juni at det er feil å si at tilstanden i skogen er på bedringens vei. Vi i skognæringen velger å stole på offisiell statistikk fra Landskogtakseringen og forskning som NINAs rapport om økologisk tilstand.
20. juni 2023

Verner 42 skogområder

  Regjeringen vernet 20. juni 42 nye skogområder i åtte fylker. – NORSKOG har bistått […]
15. juni 2023

SKOGFORUM feirer 20 år

Årets SKOGFORUM arrangeres på Honne 2.-3. november. Vi oppfordrer alle til å holde av datoen allerede nå, og bli med på jubileumsmarkeringen!
13. juni 2023

Revidert nasjonalbudsjett: Viktig økning til frivillig vern

  Regjeringspartiene er nå enige med SV om revidert nasjonalbudsjett. I det reviderte budsjettet er […]
9. juni 2023

Stor genetisk variasjon i våre skogplanter

  Forskning viser at frøplantasjene i Norge har like stor genetisk variasjon som naturlige bestand. […]
8. juni 2023

Snutebilleskader kan kobles til hogstføring

Gransnutebillene fortsetter å herje i plantefeltene. Hogstføring og avstand mellom hogst-/plantefelt kan påvirke skadeomfanget, viser en ny undersøkelse fra Vestfold.
6. juni 2023

Ny styreleder: Bærekraft og bransjestolthet i fokus  

På NORSKOGs årsmøte i mai ble Erik Toverud valgt som ny styreleder. Vi tok en prat med han om utviklingen i skogbransjen de siste 25 årene, og veien videre for norsk skognæring.
4. juni 2023

Danske bank inviterer til digital skogskveld

Danske Bank slipper sin nye markedsanalyse «Skog & Økonomi» 7. juni.
2. juni 2023

NORSKOG søker ny økonomimedarbeider

NORSKOG søker etter en økonomimedarbeider på deltid.
31. mai 2023

NORSKOG søker to nye skogkonsulenter

NORSKOG er en av de fremste aktørene innen skogbruk i privat sektor i Norge, og […]
31. mai 2023

Fredrik Veggeland ansatt som skogkonsulent

Fredrik begynner i NORSKOGs konsulentavdeling fra august 2023.
12. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett: – Forventet mer til vern av skog

I går la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ingen økning av midler til vern av skog. Det er satt av 15 millioner ekstra til vern av naturområder. NORSKOG mener disse må benyttes til frivillig skogvern.
12. mai 2023

Årsmøte: Ny styreleder valgt

I går ble NORSKOGs årsmøte avholdt på Gamle Logen. På møtet ble ny styreleder og flere nye styremedlemmer valgt.
7. mai 2023

NIBIO inviterer til Formidlingskonferanse FoU Skog

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse FoU Skog» mandag 12. og tirsdag 13. juni 2023. 
7. mai 2023

Biozin-prosjektet stanset – vurderer alternativer

Etter omfattende teknologi-testing og nye kostnadsberegninger har Shell besluttet å stanse investering i anvendelse av IH2-teknologien som ligger til grunn for Biozin-prosjektet i Åmli.
5. mai 2023

Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold

NORSKOG leverte 28. april våre muntlige innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold.
5. mai 2023

Økte skogpriser i Sverige

Offisielle tall fra i Sverige viser en realprisvekst på 1 prosent i 2022 sammenliknet med 2021.
2. mai 2023

Planting langs kysten må opp – hva kan gjøres?

Det trengs klarere regler som sikrer foryngelsesplikten og gjør det vanskeligere å omdisponere til beite. Og tiltak som kan begrense snutebilleskader og beiteskader fra hjort. Da kan vi få opp foryngelsen etter hogst i kyststrøkene.
28. april 2023

Les NORSKOGS innspill til Naturrisikoutvalget

Tidligere denne måneden sendte NORSKOG våre innspill til Naturrisikoutvalget.
27. april 2023

Viktig seier for skogbruket – rettskraftig kjennelse i sak om landbruksveg

27. april ble det kjent at Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken til Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) vedrørende saken om ombygging av en landbruksveg i Nordre Follo.
27. april 2023

Anders Ringstad ansatt som leder av konsulentavdelingen

NORSKOG er glade for å melde at Anders Ringstad er ansatt som leder av vår konsulentavdeling.
24. april 2023

Årsmøte 2023: Spennende foredrag

NORSKOGs årsmøte avholdes 11. mai. Også i år etterfølges møtet av fagforedrag.
24. april 2023

En femtedel av naturskogen er vernet

Stadig mer av de viktigste skogverdiene beskyttes gjennom vern, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.
21. april 2023

Pernille Brattensborg ansatt som biolog i NORSKOG

Pernille Wegger Brattensborg er ansatt som biolog ved NORSKOGs konsulentavdeling. Wegger Brattensborg har nylig avsluttet sin mastergrad i økologi og evolusjon ved UiO.
18. april 2023

Årsmelding 2022: Økt eksport, miljøfokus og kamp om arealene

NORSKOGs årsmelding for 2022 er klar. I årsmeldingen kan du lese mer om politikken som preger næringen vår, samt NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeid gjennom året.
18. april 2023

NORSKOG styrker arbeidet med kommunikasjon

Anne Hofmo Bjølgerud er ansatt som kommunikasjonsansvarlig i NORSKOG.
17. april 2023

Bålforbud og skogbrannsesong: Kurs og retningslinjer

Skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet, og fra 15. april gjelder generelt bålforbud. Da kan det være greit med en oppfriskning av forebygging og håndtering.
14. april 2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Den sentrale rammen for "Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023" er nå lansert. 
13. april 2023

Arealbruksendringer: Hvordan redusere klimagassutslipp?

Ny bebyggelse og nye veier gir utslipp og reduserer opptaket av klimagasser. Denne uken presenterte Miljødirektoratet en tiltaksrapport som belyser hvordan gapet til netto null-målet i skog- og arealbrukssektoren kan tettes.