– Nå får vi se hvordan kreditorene stemmer
20. oktober 2017
«Staten» avverkade skog med 40 signalarter, varav 26 rödlistade: «Skandalöst»
23. oktober 2017

– Dette er et stort skritt i riktig retning

Norske Skog melder onsdag at store kreditorgrupper og aksjonærer har blitt enige om en fordeling av verdiene etter at Norske Skog er refinansiert, noe som har vært det store stridsspørsmålet i de langvarige forhandlingene.

– Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Norske Skogindustriers konsernsjef Lars Sperre i en kommentar til E24.

Han viser til enigheten om en felles gjeldsløsning.

I meldingen opplyser Norske Skog at det har meglet frem en løsning mellom kreditorkomiteer som representerer långiverne med og uten pantesikkerhet – de såkalt sikrede og usikrede kreditorene.

Også store aksjonærer er med på redningsplanen som legges frem.

I denne er det gjort noen justeringer av hvor store eierandeler kreditorgrupper og dagens aksjonærer blir sittende igjen med i «nye» Norske Skog, slik at usikrede kreditorer kommer litt bedre ut.

Få nyhetene om Norske Skog først. Last ned mine 24 i Apple Store eller Google Play.

Enda ikke helt i mål

Men samtidig som mer enn 80 prosent av de pantsikrede har signalisert støtte til forslaget har ikke mer enn litt over halvparten av de usikrede kreditorene indikert at de vil si ja.

Komiteen som representerer usikrede långivere har mellom 52 og 54 prosent av den utestående verdien i de usikrede lånene bak seg, ifølge presentasjonen av refinansieringen.

For å banke forslaget gjennom kreves det at et flertall i antall långivere og 75 prosent av verdien i lånene sier ja, har Norske Skog tidligere opplyst.

Dermed er det fortsatt ikke visshet om redningsplanen har den støtten den trenger for å komme helt i mål.

– Det kreves fortsatt støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene, bekrefter Sperre.

I den justerte planen gjøres det følgende endringer i eierandelene etter at gjeld er omgjort til aksjer, men før det er skutt inn ny kapital:

Krangel om verdier

Striden i Norske Skog har i hovedsak stått mellom kreditorgrupper med og uten pantesikkerhet.

I korte trekk handlere den om hvor store eierandeler de sikrede og usikrede kreditorgruppene blir sittende med etter at Norske Skog er refinansiert og gjelden på ni milliarder kroner er kraftig redusert.

Verdiene ligger i de syv papirfabrikkene i Europa, Australia og New Zealand. De to norske anleggene Skogn og Saugbrugs har rundt 800 ansatte.

Les mer: Fra pengemaskin til gjeldskrise

Norske Skog er også viktig for skogeierne som leverer tømmer og trevirke til de norske fabrikkene.

I tillegg til den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, har Norske Skog slitt med fallende papirmarkeder i lengre tid.

Norske Skog har understreket at selskapets fabrikker har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye.

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Les mer om våre regler her. Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24