Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!
26. april 2019
Rekordmange granbarkebiller i svenske skoger
2. mai 2019

Tømmerprisene fortsetter å øke

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2019, en vekst på 6 prosent. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum

Høy pris på massevirke

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

Created with Highcharts 6.0.7 m³ Last ned/skriv ut Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Trøndelag 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 90… 900 000 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå. * = foreløpige tall.

1. kv. 2018 1. kv. 2019*

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

1. kv. 2018 1. kv. 2019*

Østfold 197733 199491

Akershus/Oslo 230118 258678

Hedmark 820092 841542

Oppland 363560 404655

Buskerud 305311 334022

Telemark 177784 201176

Aust-Agder 91382 105684

Trøndelag 276129 224129

Eksporterte 948 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 948 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 er det en økning på 64 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.