Tømmerhandel

På skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

Tømmer er medlemmenes viktigste inntektskilde, og vi er opptatt av at skogeier skal ha høyest mulig pris. Vi vektlegger også høy kvalitet på investeringene som legges ned i skogen før den skal hogges, og tilbyr hele produktspekteret fra planting til ungskogpleie og tynning.

Det er bakgrunnen for at vårt datterselskap NORTØMMER er etablert. NORTØMMER gir skogeieren alternative avsetningsmuligheter og skaper konkurranse om tømmeret i markedet. Virksomheten er landsdekkende og omsetter årlig ca 1,9 millioner m3 virke. NORTØMMER kjøper alle sortimenter virke. Samtidig tilbyr vi alle typer skogtjenester, fra planting og ungskogpleie til gjennomføring av skogsdrifter. NORTØMMER garanterer skogeierne riktig oppgjør til riktig tid.

Nortømmer kjøper tømmer til gode priser over hele Norge. Vi er fleksible og garanterer oppgjør til rett tid. Vi har lang erfaring og har avtale med dyktige entreprenører og transportører.

Nortømmer tilbyr planting. Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. Ungskogpleie kan finansieres med skogfond og i de fleste kommuner gis det også statsbidrag.

Nortømmer kan tilby uttak av grot og heltre etter avtale med lokal virkeskjøper, eller bioansvarlig Lars Sæhlie.

Tynning er en av de viktigste og samtidig mest lønnsomme tiltak for at skogen skal utvikles på en verdifull måte. Et godt skjøttet bestand, med utført ungskogpleie og gjennomført tynningsprogram gir gode inntekter og lave driftspriser når det skal sluttavvirkes.