Tømmer / Skogkultur

Tømmerhandel

På skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

Tømmer er medlemmenes viktigste inntektskilde, og vi er opptatt av at skogeier skal ha høyest mulig pris. Vi vektlegger også høy kvalitet på investeringene som legges ned i skogen før den skal hogges, og tilbyr hele produktspekteret fra planting til ungskogpleie og tynning.

Det er bakgrunnen for at vårt datterselskap NORTØMMER er etablert. NORTØMMER gir skogeieren alternative avsetningsmuligheter og skaper konkurranse om tømmeret i markedet. Virksomheten er landsdekkende og omsetter årlig ca 950.000m3 virke. NORTØMMER kjøper alle sortimenter virke. Samtidig tilbyr vi alle typer skogtjenester, fra planting og ungskogpleie til gjennomføring av skogsdrifter. NORTØMMER garanterer skogeierne riktig oppgjør til riktig tid.

tømmer
Avvirkning

Avvirkning

NORTØMMER har ingen eierposter i industri eller sagbruk. Vår målsetting er utelukkende å gi høyest mulig overskudd fra oppdrag vi får fra skogeieren. Gode avsetningskanaler mot kjøpergrupper innen treforedling og sagbruk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi klarer å holde konkurransedyktige priserer. NORTØMMER tilbyr et velutviklet system for logistikk, et fungerende driftsapparat og garanti for oppgjør.

tømmer
Nortømmer

Tynning

Tynning av skog kan gi et forskudd på avkastningen og samtidig heve kvalitetstilveksten i det gjenværende bestandet. En gjennomtenkt tynning er et godt tiltak for å utvikle og forvalte skogen. Med variert utvalg av maskiner utfører vi den tynningsformen skogeier ønsker, kvalitetssikret av kyndige medarbeidere.

Planting gir gode resultat på de fleste granskogtyper. En vellykket planting gir det nye bestandet en rask start, og er særlig viktig i områder med kraftig konkurrerende vegetasjon. Markberedning er et godt tiltak både for planting og naturlig foryngelse. NORTØMMER svarer gjerne på spørsmål angående foryngelse, og har godt kvalifisert mannskap til å utføre arbeidet.

tømmer
Avvirkning

Avvirkning

NORTØMMER har ingen eierposter i industri eller sagbruk. Vår målsetting er utelukkende å gi høyest mulig overskudd fra oppdrag vi får fra skogeieren. Gode avsetningskanaler mot kjøpergrupper innen treforedling og sagbruk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi klarer å holde konkurransedyktige priserer. NORTØMMER tilbyr et velutviklet system for logistikk, et fungerende driftsapparat og garanti for oppgjør.

tømmer
Nortømmer

Tynning

Tynning av skog kan gi et forskudd på avkastningen og samtidig heve kvalitetstilveksten i det gjenværende bestandet. En gjennomtenkt tynning er et godt tiltak for å utvikle og forvalte skogen. Med variert utvalg av maskiner utfører vi den tynningsformen skogeier ønsker, kvalitetssikret av kyndige medarbeidere.