Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter
9. February 2013
Ny handlingsplan – syretest på miljøforvaltningen
17. February 2013

Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes

Dagens nyhet om at Høyre vil øke bunnfradraget vesentlig, samtidig med at de vil innføre en lavere skattesats, er et positivt signal, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG Mari Gjølstad. Dagens regler favoriserer utenlandske eiere, den er konkurransevridende og hemmer investeringer i bedrifter. Norge er blant veldig få land som fortsatt har formuesskatt. – Næringslivet i Norge har ikke noe i mot å betale skatt, men formuesskatten slik den virker i dag, tapper bedriftene, og dermed investeringsevnen og muligheten for vekst og trygge arbeidsplasser, påpeker Gjølstad.

NORSKOG registrerer at Høyre fastholder målet om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital helt, men at man ikke vil gjøre dette før man sikrer seg at de som har mest også betaler personskatt.

Skattealliansen, hvor NORSKOG deltar sammen med ti andre næringslivsorganisasjoner, har foreslått et regelverk som fjerner formuesskatten helt for arbeidende kapital. Alliansens synspunkter kan du lese mer om her.