Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug
8. September 2015
Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!
18. September 2015

Overleverte felles opprop om ulv til MD

Her kan du lese oppropet som ble overlevert til statssekretæren av styreleder i NORSKOG Anne Gjerlaugsen Delphin, sammen med styrelederne i de øvrige organisajsonene.