Lite skogskader i året som gikk
11. januar 2021
Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv
13. januar 2021

Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?

Norge må ha noe å leve av etter oljen, og selv om verden vil trenge olje i mange år framover er Norge allerede på etterskudd med nødvendig omstilling. Industriinvesteringene i Norge har det siste tiåret ligget rundt 25 milliarder kroner pr år. Dette er et nivå som ikke engang er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende produksjonskapasitet.  

 

I dette seminaret stiller vi spørsmålet: Greier Norge omstillingen? Og hva skal til for å øke investeringene i industrien generelt og skogindustrien spesielt?

 

Webinaret holdes med utgangspunkt i rapporten: «Ny industri – greier Norge omstillingen?» fra AgriAnalyse.

 

Tidspunkt: Onsdag 20. januar kl. 08.30-10.15

Møteleder: Per Skorge, adm.dir i Norges Skogeierforbund

 

Program:

08.30 Skogbruket og industrien

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG

 

08.45 Ny industri – greier Norge omstillingen?

Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse  

 

09.00 Hva skal til for å øke investeringene i norsk treforedlingsindustri?

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog  

 

09.15 Økt produksjon i norsk industri – hva trengs?

Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO  

 

09.30 Verdiskaping og velferd og norsk industri

Hans Chr. Gabrielsen, leder i LO  

 

09.45 Spørsmål og kommentarer ved stortingspolitikere  

 

10.15 Slutt

Deltagelse på webinaret er gratis. Påmelding her