Ekspertene tror Røkke får konkurranse om fabrikkene
24. november 2017
Her ligger deler av 12.000 kubikkmeter skog langflat etter «Ylva» feide over området
27. november 2017

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vurderer å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus.

Brevet som er sendt organisasjonene ser du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vurderer-nytt-vedtak-om-lisensfelling-utenfor-ulvesonen/id2579990/

Les om dette i Nationen:

http://www.nationen.no/landbruk/vurderer-nytt-vedtak-om-lisensfelling-utenfor-ulvesonen/