Banoun om skatteregler i Norge og utland
8. februar 2022
A pack of wolves resting in the snow
Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles
11. februar 2022

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

Maximilian Zimmermann skal prate om hva som er viktig å tenke på ved plassering og opprettelse av åteplass for villsvinjakt.

Villsvinprosjektet ble startet opp i 2019 av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Prosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019. Bjørn N. Toverud fra NORSKOG, Maximilian Zimmermann fra NORSKOG og Johan Bergerud fra Utmarksforvaltningen AS følger opp planene i prosjektet.

 

Webinaret finner sted onsdag 16. februar klokken 19.00 – 20.30. Det er gratis å delta. Påmelding gjøres her. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.

 

Program

19.00 – 19.05 Velkommen v/Villsvinprosjektet

19.05 – 19.30 Tips og råd om bruk av viltkamera. v/Bendick Kristiansen og Morten Kjærstad fra Brecom AS

19.30 – 19.40 Åtejakt på villsvin. Hva er viktig å tenke på ved plassering og opprettelse av åteplass for villsvinjakt. v/Maximilian Zimmerman, fra Villsvinprosjektet

19.40 – 20.05 Nattopptikk og termiske hjelpemidler ved jakt på villsvin. Hva er forskjellen på de ulike typene nattoptikk og hvordan bruker man dette får å få en effektiv og sikker jakt på villsvin?  v/Tore Håkonsrud fra Magne Landrø AS

20.05 – 20.25 Diskusjon og spørsmål

20.25 – 20.30 Avslutning

 

Annet nytt – kommuneprosjekt

Det er så langt etablert samarbeidsavtaler på villsvin i 16 jaktvald. Villsvinprosjektet hadde i 2021 delprosjekter sammen med Halden kommune og Kongsvinger kommune. Her hadde vi møter med valdledere og jaktledere i hvert vald hver for seg, med signering av grunneieravtale på villsvin i etterkant. Pga. økning av villsvinobservasjoner i området Kongsvinger – Elverum, er vi i gang med delprosjekter med disse kommunene i 2022 etter denne planen:

 

Våler kommune: 24. januar – 10. februar

Åsnes kommune: 15. februar – 15. mars

Eidskog kommune: 22.mars – 20. april

Elverum kommune: 25. april – 1. juni

Grue kommune: 15. august – 25. september