Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet
9. mars 2022
SSB med ny statistikk om skogeieres inntekt
17. mars 2022

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

Villsvinprosjektet  er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

 

Prosjektets hovedoppgave er å bidra til grunneiersamarbeid som gir en effektiv jakt i områder hvor villsvin allerede er etablert og en effektiv kontroll for å hindre etablering av villsvin i nye områder. Ut fra et grunneierperspektiv er det ønskelig at grunneierne etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og bruker sin jaktrett til ha kontroll med villsvinstammen og hindre spredning til nye områder. 

 

Villsvinprosjektet arrangerer stadig møter, seminarer og webinarer med forvaltning av villsvin som tema. Det oppdaterer også om sitt arbeid med å kontrollere villsvinbestanden, organisering av villsvinvald og verktøy og virkemidler som kan tas i bruk på sin nettside. For å holde deg oppdatert kan du melde deg på deres nyhetsbrev.

 

Meld deg på nyhetsbrevet HER.