Webminar om høstbart vilt
11. november 2020
Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk
12. november 2020

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

I morgen møtes rovviltnemndene for å behandle klager på vedtaket om lisensjakt på ulv.

Rovviltnemndene skal behandle klager på vedtaket om å ta ut 5 ulverevir innenfor forvaltningssonen for ulv. NORSKOG mener dette vedtaket må stå dersom man skal forsøke å komme innenfor det bestandsmålet Stortinget har satt for ulv i Norge. Vi håper og tror nemndene vil stå på vedtaket, men det store spørsmålet er om KLD i sin påfølgende klagebehandling vil gjøre det samme, sier Arne Rørå i NORSKOG. Naturbruksalliansen har sendt et klart budskap til rovviltnemndene i anledning møtet i morgen. NORSKOG er svært fornøyd med at en så bred allianse av grunneier- og naturbruksorganisasjoner står samlet om et klart budskap.

 

Les brevet fra Naturalliansen her.