Åpnet nytt anlegg til 20 millioner kroner: – Mange nye muligheter
1. mars 2018
Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten!
1. mars 2018

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa

Ute i naturen finner en ro i sjela; her kan det høstes, trimmes, trenes, her er det plass og tid for rekreasjon, her finner vi stier, skogsbilveger, skispor; kort sagt den utgangspunktet for fremste folkehelsa, understreker næringspolitisk sjef i Glommen Skog, Gunnar A. Gundersen.

Savner rovdyranalyse

På vegne av Glommen Skog har den tidligere stortingsrepresentanten for Høyre utformet selskapets høringsuttalelse til fylkeskommunens folkehelsestrategi for Hedmark 2018–2012.

– Det er svært gledelig at fylkeskommunen har laget en folkehelsestrategi. Vi støtter visjonen om at det er «enkelt å leve sunt i Hedmark». Men vi savner en analyse om hvordan rovdyr, spesielt ulv og bjørn påvirker folks atferd og bruk av utmarka – og dermed folkehelsa, sier Gundersen.

Han viser til en større undersøkelse som ble utført i 2006 til 2008 i Nord-Trøndelag i forbindelse med helseundersøkelsen i det nordligste trønderfylket.

Her ble det gjort undersøkelse mellom den rovdyrutsatte kommunen Lierne og Namdalseid som hadde minimalt med rovdyrskader.

Tydelige forskjeller

Konklusjonene var tydelige:

Fire ganger så mange i Lierne rapporterte at de svært ofte hadde endret bruk av utmark på grunn av rovdyrtrykket.

Dobbelt så mange i Lierne hadde fått redusert livskvalitet, redusert helse og trivsel på grunn av rovdyrene enn folk i Namdalseid.

Tilliten til rovdyrforvaltningen var lav i begge kommunene, men lavest i Lierne.

Økt konfliktnivå

– Oppslagene i deler av Hedmark er mange om nærgående rovvilt som skaper frykt og som påvirker folks atferd. Det stopper gjerne med medieoppslagene. Utfordringen bagatelliseres og konfliktnivået øker, påpeker Gundersen.

Glommen Skog mener det er på høy tid å få en samlet oversikt om hva rovdyrene betyr for folk i Hedmark og for folkehelsa.

– Det er viktig at storsamfunnet får en klar formening om hvilke belastninger rovdyrene har for enkeltmennesker og lokalsamfunn og hvordan folks atferd blir påvirket. Derfor ønsker Glommen Skog at Hedmark fylkeskommune gjennomfører en tilsvarende undersøkelse til den som ble gjort i Nord-Trøndelag, sier Gundersen.

– Rovdyrtrykket er ulikt i Hedmark; om du er innenfor eller utenfor ulvesonen. Hvilke konsekvenser bør en slik undersøkelse få?

– Vi får trekke konklusjoner etter at resultatene foreligger, sier Gundersen.

Støtte fra regionrådet

Regionrådet i Sør-Østerdal har vært i kontakt med Glommen Skog og slutter seg til selskapet høringsuttalelse.

– Vi er kjent med Glommens innspill i forhold til høringsdokumentet og støtter fullt og helt deres syn rundt utmarka som friluftsarena og behovet for ytterligere kartlegging. Spesielt i den sammenheng er kunnskapen om at rovvilt og spesielt ulv og bjørn påvirker folks adferd og bruk av utmark, uttaler Regionrådet i Sør-Østerdal.