Ny vannkraft kveles av skattesystemet
7. oktober 2020
Riktig og sikker hogst med motorsag – Ny videoserie på YouTube
8. oktober 2020

Velg Skog inviterte skognæringen til workshop om masteroppgaver

Onsdag 23 september arrangerte Velg Skog webinar med tema bachelor- og masteroppgaver. Fra skogbruket innledet Arne Rørå fra NORSKOG og Even Bergseng fra Viken. Det var deltakere både fra NMBU og Evenstad som belyste temaet fra studiestedets side og to tidligere studenter som delte sine erfaringer.

 

Formålet med seminaret var at vi i fellesskap skal bli enda bedre til å samarbeide om oppgaver. NORSKOG er en av de næringsaktørene  som  har vært mest aktive med å tilby og oppgaver og veiledning til studentene. For oss dreier dette seg både om å ta ansvar for å gi studentene relevant utdanning, men også om å få løst oppgaver vi ikke har kunnet prioritere og ikke minst så inngår dette i et systematisk rekrutteringsarbeid, sa Rørå.

 

NORSKOG inviterer studenter til våre fagarrangementer, stiller opp som gjesteforelesere ved studiestedene og holder bedriftspresentasjoner for å komme i kontakt med studenter som kan ønske en oppgave hos oss eller begynne å jobbe for oss i fremtiden. Flere deltakende bedrifter uttrykte at de vil bli mer aktive i forhold til studentene fremover. Line Nybakken, professor ved NMBU, var tydelig på at veileder ved fakultetet må tidlig inn i prosessen og bidra til å definere det problemet næringsaktørene foreslår slik at det faktisk egner seg for en masteroppgave.

 

NIBIO etterlyste studenter som ønsker å videreføre masterutdanningen med en forsker utdanning etterpå. Vi trenger flere norskspråklige dr.grads stipendiater sa Bjørn Håvard Evjen ved NIBIO. De deltakende studentene fikk klare råd om å velge et tema for oppgave som de interesserer dem og ta kontakt med en bedrift hvor de kan tenke deg å jobbe i fremtiden. Webinaret inngår i Velg Skog og næringens arbeid med å sikre rekruttering til skogbruket.