Et helhetlig skattesystem NOU 2022:20
24. januar 2023
Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023
31. januar 2023

Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og skatt

Webinar-serien består av tre ulike temaer, som alle er svært dagsaktuelle. Arrangementene blir gjennomført på Zoom og påmeldingslenke blir lagt ut cirka en uke i forkant.

 

 

Tømmermarked i endring

Tidspunkt: 8. februar, kl. 18:00 – 19:30
Foredragsholdere: Adm.dir. i NORSKOG Arne Rørå og markedssjef i NORTØMMER Knut Melum.

Kun for medlemmer og NORTØMMERs leverandører.

 

Tømmer og treprodukter er en internasjonal handelsvare, markedet er stadig i endring og vi når nye pristopper i nominelle kroner årlig. Hva er dagens trender i markedet og hva vil skje i 2023?

 

Stormen 19. november 2021– hva kan vi lære av den?

Tidspunkt: 8. mars, kl. 18:00 – 19:30
Foredragsholdere: Direktør skog i Skogbrand Kjetil Løge og skogsjef i NORSKOG Even Bergseng.

Åpent for alle.

 

Det å produsere tømmer i et stadig mer krevende klima medfører større fokus på skogskjøtsel, hva kan vi lære av den navnløse stormen 19. november 2021? Vi tar en dypdykk i tallene til Skogbrand, etter deres største erstatningsutbetaling noensinne.

 

Skatteendringer i sikte? 

Tidspunkt: 13. mars, kl. 20:00 – 21:00
Foredragsholdere: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold og næringspolitisk rådgiver og jurist i NORSKOG Kristine Jacobsen. 

Kun for medlemmer. 

 

I NOU 2022:20 – et helhetlig skattesystem har utvalget kommet med et omfattende skatteforslag. Vi tar for oss de viktigste momentene for grunneiere og skogeiere.

 

Ønsker du en påminnelse om webinar eller ønsker å bli medlem i NORSKOG? Ta kontakt med skogkonsulent Anders Ringstad (+47 950 52 399 / anders.ringstad@norskog.no).