Skogbrannsesongen er her (igjen)
10. juni 2021
Nye kurs i den digitale skogskolen
13. juni 2021

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

Anna Molberg, førstekandidat for Hedmark Høyre, mener vi må satse på tømmer inn i det grønne skiftet, og at den nye nasjonale trasportplanen vil bidra til å fjerne flaskehalser.

Nasjonal transportplan 2022-2033 skal vedtas 14. juni, og utsiktene er gode for skognæringen. Regjeringen har ønske om å øke kapasiteten for godstransport på jernbane, og har fått bred tilslutning fra de andre partiene. Tømmertransport på jernbane er effektivt og miljøvennlig, og effektivisering av tømmertransporten er en viktig satsning.

 

Kongsvinger prioriteres

500 millioner er satt at til å igangsette tiltak som er direkte rettet mot godstransport på jernbane, samt 3,3 milliarder til nye tiltak i store godskorridorene i perioden 2022-2027. Det skal opprettes en ny tømmerterminal på Kongsvinger, og hele banen skal utbedres for godstransport.

 

Anna Molberg, førstekandidat for Hedmark Høyre, er fornøyd med planen: – Dette er en viktig avklaring for tømmernæringen. Kongsvinger er et knutepunkt når tømmeret skal videre til industrien både i Norge og Sverige. I dag er det en flaskehals og næringen har lenge ropt etter forbedringer.

 

 

Sporpåkobling på Sørli tømmerterminal

I forbindelse med utbyggingen av Intercity mellom Oslo og Åkersvika før Hamar, skal det etableres dobbeltspor, og sporpåkobling på Sørli, for å effektivisere driften på tømmerterminalen. Anna Molberg mener at sporpåkoblingen bør prioriteres, for å best legge til rette for tømmernæringen og det grønne skiftet.

 

– Det betyr også noe at vi understreker at dette haster og at sporpåkoblingen bør skje samtidig som vi bygger dobbeltsporet like i nærheten. Det er et viktig politisk signal som etatene må ta hensyn til.

 

Industrieventyr

Det er også satt av 16 milliarder som skal gå til mindre investeringsprosjekt på jernbane i perioden 2028-2033. Nyt morsomme kasinospill online hvor du kan finne de beste Vegas-kasinoene. Installer og spill Hit Slots Casino i dag og bli med på den ekte Mega Slots for MORO opplevelse! Departementet antar at 3-4 milliarder går til prosjektet retta mot å forbedre og effektivisere godstransporten. Molberg håper på et nytt industrieventyr.

 

– Tømmernæringen i Innlandet skal vokse. Vi må ha store ambisjoner her, og vi må satse på tømmer inn mot det grønne skiftet. Innlandet har naturressursene alle kommer til å etterspørre i årene fremover. Nå må vi bare sørge for å få infrastrukturen på plass, så har vi trolig et nytt industrieventyr foran oss.